Zlatý blyskáč – Pozvánka na stretnutie vedúcich rybárskych krúžkov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vedúci rybárskych krúžkov,

na základe odporúčania Rady zo zasadnutia dňa 9.12.2017 si Vás dovoľujem pozvať na pracovné stretnutie vedúcich rybárskych krúžkov. Podnetom pre takéto stretnutie je návrh smernice pre celoslovenskú súťaž „Zlatý blyskáč“. Dovolím si túto príležitosť využiť a rozšíriť témy tohto stretnutia o ďalšie dôležité oblasti:

 1. Otvorenie.
 2. Návrh smernice „Zlatý blyskáč“.
 3. Návrh postupov spolupráce referenta pre prácu s deťmi a mládežou a vedúcimi rybárskych krúžkov na ZO SRZ. Možnosti financovania detských rybárskych krúžkov na regionálnej a celoslovenskej úrovni.
 4. Diskusia.
 5. Návrh uznesení.
 6. Záver.

V prílohe pozvánky je návrh smernice „Zlatý blyskáč“ spolu s testovými batériami a rozpoznávaním rýb minuloročnej súťaže. Ďalej článok s úvahami o ďalšej činnosti referenta pre prácu s deťmi a mládežou na základe rokovania s odborom mládeže Českého rybárskeho zväzu.

Termíny a miesta pracovných stretnutí podľa krajov:

 • 27. 1. 2018 – MsO SRZ Košice, Vodná 946/1 (Prešovský a Košický kraj).
 • 3. 2. 2018 – MsO SRZ Banská Bystrica, Ruttkaya – Nedeckého 2 (Banskobystrický kraj).
 • 10. 2. 2018 – MsO SRZ Bratislava V., Gessayova 2472/21, Petržalka (Bratislavský kraj).
 • 17. 2. 2018 – SRZ RADA Žilina, ul. Andreja Kmeťa 20 (Žilinský kraj).
 • 24. 2. 2018 – MsO SRZ Trnava, Vajanského 23 (Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky kraj).

Začiatky všetkých stretnutí sú o 9.00 hodine a predpokladaný koniec je medzi 12. a 13. hodinou.

Svoju účasť s uvedením termínu potvrďte do 19. januára 2018 na jasso@ssrzrada.sk alebo na tel. 0903 621 709. Pre každého účastníka bude zabezpečený obed a nealko nápoj.

Teším sa na stretnutie s Vami.
Petrov zdar

Mgr. Dušan Jaššo
referent pre prácu s deťmi a mládežou,
Sekretariát Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina