Zlatý blyskáč sa neustále vyvíja

Celoslovenská detská rybárska súťaž má od začiatku 70-tych rokov 20. storočia svoje trvalé miesto v pamäti celej generácie rybárov. Spomínajú na to aké veľké dobrodružstvo bolo keď sa prebojovali do celoštátneho kola a súťažili s tými najlepšími rybármi. Situácia v oblasti práce s deťmi a mládežou v Slovenskom rybárskom zväze sa však od tých čias výrazne zmenila, zmenili sa spôsoby rybolovu, a rovnako aj zameranie detí a vedúcich detských rybárskych krúžkov.

Dnes stojíme na začiatku novej epochy kde prioritným cieľom pôsobenia na mladých rybárov nie je výchova športového rybára, ktorý bude reprezentovať na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Väčšina vedúcich krúžkov, ktorí sa podujali k tejto veľmi záslužnej práci – poslaniu, svoju pozornosť orientujú na vybudovaniu vzťahu k prírode. Dávajú priestor všestrannému rozvoju dieťaťa, mladého rybára, ktorý sa v priebehu času rozhodne pre najobľúbenejšiu disciplínu rybolovu. Až po prebudení záujmu prichádza úspešná reprezentácia na rybárskych súťažiach.

Takémuto trendu v oblasti výchovy mladých rybárov bolo treba prispôsobiť súťaž Zlatý blyskáč, ktorá už svojím tradičným zameraním na rybolovnú techniku (hádzanie do terčov a do diaľky na ihrisku) spojenú s LRU plávaná a vedomostnými testami, strácala svojich priaznivcov. Nový Zlatý blyskáč je súťaž hľadajúca všestranného rybára, ktorý jednak ovláda praktické zručnosti ale je aj vedomostne zdatný v oblasti rybárstva a ekológie. Vybrať si môže z ktorejkoľvek ponúkanej disciplíny: plávaná, feeder, rybolovná technika, prívlač alebo muškárenie a môže sa rozhodnúť pre úplne všetky disciplíny. Jedinou povinnou disciplínou sú vedomostné testy (zákon, vyhláška, základy biológie a ekológie) a rozpoznávanie rýb, čo je základom pre každého rybára.

Organizátori pri premene takejto súťaže stáli pred neľahkou úlohou. Okrem organizačného zabezpečenia tratí špecifických pre každú disciplínu bolo treba vyriešiť zásadnú otázku: ako dosiahnuť spravodlivé vyhodnocovanie pri súťaži s toľkými disciplínami? Zároveň malo byť toto vyhodnocovanie jednoduché a zrozumiteľné nielen pre vedúcich krúžkov ale aj pre najmenšie deti. Riešenie tejto otázky prichádzalo postupne, pretože nebolo čím sa inšpirovať. Súťaž s takýmto zameraním v minulosti na Slovenku a ani v okolitých krajinách nebola. Na základe skúseností z dvoch ročníkoch  Zvolen 2017 a  Ružomberok 2018 vzniká nová zdokonalená smernica pre Zlatý blyskáč.

Vyhodnocovanie jednotlivých súťažných disciplín je rovnaké aké býva na celoslovenských a medzinárodných súťažiach LRU a rybolovnej techniky. Pri celkovom vyhodnocovaní bolo však treba rešpektovať skutočnosť, že nie všetky deti mali možnosť zdokonaľovať sa vo všetkých uvedených disciplínach (regionálne špecifiká, charakter revírov). Ďalšou skutočnosťou je fakt, že na Slovensku je veľmi málo detských športových klubov a krúžkov zameraných na športovú činnosť. Tieto deti však dosahujú vynikajúce výsledky v disciplínach, na ktoré sa špecializujú. Pre obyčajné deti z rybárskych krúžkov býva frustrujúcim zážitkom keď v rovnakej kategórii súťaží dokonale vybavený a skúsený rybár, ktorý zdoláva mnohonásobne viac úlovkov. Z týchto dôvodov sú všetky rybolovné disciplíny a rybolovná technika dobrovoľné a voliteľné. Povinnou disciplínou zostávajú iba vedomostné testy. A zároveň deti, ktoré sa v minulosti zúčastnili na celoslovenskej alebo medzinárodnej súťaži v rámci tejto súťažnej disciplíny súťažia vo svojej vlastnej kategórii „športovci“. Takto nám vznikajú rôzne počty súťažiacich v jednotlivých disciplínach a kategóriách. Je predsa omnoho náročnejšie získať dobré umiestnenie medzi 30 súťažiacimi ako medzi 10-timi. Tento problém vyriešil koeficient celkového vyhodnocovania výsledkov, ktorým sa prepočítavajú umiestnenia vo všetkých kategóriách a disciplínach:

 

                     celkový počet súťažiacich

koeficient  =  —————––––––––––––––––––––––––––––

                         počet súťažiacich v disciplíne a kategórii x10

 

Poďakovanie za spoluprácu pri tvorbe novej smernice patrí predovšetkým pani Gabriele Hupkovej z Nitry, ktorá donedávna viedla komisiu rozhodcov OŠČ SRZ Rada a skúsenému pretekárovi a obetavému vedúcemu detského rybárskeho krúžku v Poprade Martinovi Rothovi, v neposlednom rade všetkým členom organizačného tímu a zúčastneným vedúcim krúžkov.

Zlatý blyskáč bude v budúcnosti putovať po celom Slovensku. Nasledujúci ročník bude 19. – 23. júna 2019 na Zamagurí v Červenom Kláštore. Pomocnú ruku organizátorom podala MO SRZ Spišská Stará Ves predovšetkým pán tajomník Anton Kanda, ktorý vedie aj detský rybársky krúžok a hospodár Ján Kozub ml, ktorý je zároveň aj členom Rady.

Pre deti z celého Slovenska bude pripravený pestrý program, pre vedúcich to bude zasa príležitosť stretnúť sa a vymeniť si skúsenosti v oblasti práce s deťmi a mládežou.

 

Petrov zdar

Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou SRZ Rada Žilina


[wds id=“12″]