Zmena ichtyológa pre Východoslovenskú oblasť

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene na funkcii ichtyológa pre Východoslovenskú oblasť.

Týmto by sme sa zároveň chceli ešte raz poďakovať doterajšiemu ichtyológovi pre uvedenú oblasť, Ing. Stanislavovi Gécimu, za jeho prínos a obetavú celoživotnú prácu pre Slovenský rybársky zväz.

Jeho funkciu prebral od 1.1.2023 Ing. Peter Alexovič. Želáme mu veľa správnych rozhodnutí a úspechov v práci.

Pre prípad potreby uvádzame jeho kontaktné údaje:

Ing. Peter Alexovič
alexovic@srzrada.sk
+421 907 915 489
ichtyológ – Východoslovenská oblasť