Zrušenie mimoriadnej situácie na VN Ružiná

Odvolávame mimoriadnu situáciu, spojenú s mimoriadnym odlovom rýb na VN Ružiná. Lov rýb je možný v štandardnom režime od 26.6.2020, je však potrebné dodržiavať upravený rybolovný poriadok (viď príloha).

M. Horčička
Odbor ichtyológie a ekológie rybárskych revírov

 

Prílohy:

Rybolovný poriadok VN RUŽINÁ