Zrušenie núdzového stavu

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení športoví rybári,

Vláda SR schválila zrušenie núdzového stavu od soboty 15. mája 2021. Zrušenie núdzového stavu znamená okrem iného zrušenie zákazu vychádzania, zhromažďovania a stretávania sa. Lov rýb a s tým spojený pobyt v prírode teda nie je už obmedzený.

Od pondelka 17. mája 2021 vstúpila do platnosti vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. V súlade s touto vyhláškou možno podľa toho, v ktorom stupni COVID AUTOMATu sa okres nachádza, usporadúvať aj hromadné podujatie. Vyhlášku Vám prikladáme v prílohe.

Mgr. Barbara Schlesingerová
vedúca organizačno-právneho odboru
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina

Prílohy:

Vyhláška 208/2021