Zrušenie stretnutia

Na základe rozhodnutia krízového štábu SR o zákaze kultúrnych, spoločenských a športových podujatí sa ruší Celoslovenské stretnutie vedúcich detských rybárskych krúžkov, plánované v termíne od 4. do 5. apríla 2020 v Žiline. O náhradnom termíne alebo inej vhodnej alternatíve Vás budeme informovať.

Petrov zdar.

Kancelária  tajomníka SRZ
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina