Zrušený výlov VN Ružiná

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,
 
z dôvodu vzniku mimoriadnej situácie na Slovensku a na základe rozhodnutia krízového štábu SR o zákaze kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Vám oznamujeme, že plánovaný výlov VN Ružiná  sa presúva z termínu 21.-23.3. 2020 na neurčito. O  novom termíne uvedeného výlovu Vás budeme včas informovať.