Archívy autora: Administrator

29. jún – Medzinárodný deň Dunaja

Medzinárodný deň Dunaja je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a EÚ od roku 2004. V tento deň roku 1994 v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina sa zúčastnil na akcii Deň Dunaja, organizovanej MŽP SR dňa 28.06.2022 na nábreží Dunaja v Devíne. Množstvo žiakov z Bratislavských škôl sa zastavilo v našom propagačnom stánku, kde sme im mohli bližšie predstaviť činnosť Slovenského rybárskeho zväzu, ale najmä zoznámiť ich s druhmi rýb žijúcich v rieke Dunaj, z ktorých niektoré boli vystavené v akváriách. Najväčší záujem vzbudzovali jesetery malé, ktoré sú pre rieku Dunaj typické.

Kto mal záujem a potrebnú dávku trpezlivosti, mohol si vyskúšať „uloviť“ niektorú z našich drevených rybiek. Každý návštevník si od nás odniesol drobný propagačný darček.

Ďakujeme MŽP SR za pozvanie na túto peknú akciu a našim kolegom Marekovi Horčičkovi a Ing. Martinovi Farskému za prípravu a účasť na nej.

Mária Sprušanská
Kancelária tajomníka SRZ

27. jún – Svetový deň rybárstva

Tradíciou sa stal v roku 1985, pod záštitu Organizácie spojených národov (OSN) sa dostal v roku 2001. Zámerom je vyzdvihnúť zachovanie svetového rybolovu, lebo ryby sú významnou a nenahraditeľnou súčasťou ľudskej výživy. V súčasnosti ich ohrozuje riziko straty biotopov, znečisťovanie vodných zdrojov a globálne otepľovanie. Rybári sa v tento deň stretávajú pri vode, ale aj na seminároch, sprievodných kultúrnych programoch, workshopoch a výstavách. Tento deň je v súčasnosti zároveň aktuálnou výzvou najmä pre morský rybolov, v dôsledku klimatických zmien prostredia je však udržateľný rozvoj rybolovu témou aj pre sladkovodné rybárstvo.

Svetový deň rybárstva na VD Žilina

V nedeľu 26. júna 2022 zorganizovali zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ na VD Žilina propagačnú akciu SRZ k Svetovému dňu rybárstva, ktorý si každoročne pripomíname 27. júna.

Cieľom akcie bolo oboznámiť návštevníkov VD Žilina, hlavne tých najmenších, s činnosťou Slovenského rybárskeho zväzu, nakoľko rybárstvo nie je len o chytaní rýb. Ryby treba „vychovať“ do určitej veľkosti, potom nimi zarybniť naše revíry a niektoré z nich na jeseň vyloviť, aby sa k nám dostali na štedrovečerný stôl.

Pre deti bol nachystaný okrem iného lov drevených rybiek na udicu, pričom každý úspešný, aj neúspešný „rybár“ si za odmenu mohol vybrať niečo z pripravených cien. V našich akváriách si mohli pozrieť a chytiť niektoré čerstvo vylovené druhy rýb žijúce vo VD Žilina.

Veľmi milo sme boli prekvapení návštevou primátora Mesta Žilina, Mgr. Petra Fiabáne so svojou manželkou, ktorí privítali uskutočnenie našej dobrovoľnej akcie v areáli hospodára SRZ na VD Žilina, Ing. Richarda Barana. Tajomník SRZ, Ing. Ján Kohút predstavil pánovi primátorovi aj našu propagačnú a edukačnú činnosť SRZ, ktorá je zameraná na výchovu mladých rybárov.

Týmto by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave a uskutočnení nášho neformálneho pracovného dňa podieľali, ako aj všetkým rodičom s deťmi, ktorí sa pri nás zastavili a svojou návštevou nám spríjemnili deň.

Tešíme sa na stretnutie s Vami nabudúce.
Petrov zdar!

Mária Sprušanská
Kancelária tajomníka SRZ

Šíravsky pleskáč, 16. ročník

V sobotu, 11.6.2022, sa na Zemplínskej Šírave stretli už po 16 krát funkcionári Košického a Prešovského kraja na tradičných pretekoch a výmene skúsenosti z predchádzajúcich období. Nakoľko je rok 2022 rokom volieb do výborov MsO a MO, očakávala sa väčšia účasť družstiev. Prišli sa predstaviť novozvolení predsedovia a starí harcovníci z výborov. Oproti minulým dvom rokom, keď sme zažili veľmi zlý prístup nájomcu zo zahraničia, bola nálada výborná. Michalovčania pripravili trať pre väčší počet očakávaných družstiev, nakoniec prišlo iba 12 družstiev a tak domáci postavili do súťaže 2 družstvá.
Samotné preteky sa začali o pol deviatej výstrelom predsedu. Tohto roku pleskáč išiel hlavne na forhende. Výborne sa tohto roku darilo družstvu z Čiernej n/Tisou. Ich zástupcovia usmerňovaní trénerom p. Tomorim plnili úlovkami sieťky od začiatku a konečný výsledok bol prekvapujúci. Preteky boli ukončené o pol jednej. Nastalo váženie. Váhy pri družstvách ukazovali pekné úlovky. Vyhodnotenie a odovzdanie reklamných tašiek s fotením prebehlo za veľkého potlesku aj tým, ktorým sa dnes veľmi nedarilo. Najšťastnejší boli chlapi z Čiernej n/Tisou. Obsadili prvé miesto a dokázali, že v tomto roku bola ich príprava na úrovni.

Konečné výsledky 16.ročníka Šíravského pleskáča:

1, MO Čierna n/ Tisou 27 100g
2, MsO Michalovce II 24 950g
3, MO Trebišov 13 840g
4, MsO Humenné 13 270g
5, MO Kráľovský Chlmec 10 560g

Vladimír Šaffa – predseda MsO SRZ Michalovce

Upútavka „Na rybách – Petrov zdar“, 11. – 13. 6. 2022

Dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom:

  1. Ichtyologický prieskum rieky Váh. Rieka Váh je najdlhšia na Slovensku a jedným z jej najkrajších úsekov je Domašínsky meander, ktorý sa kľukatí popod hrad Strečno. A práve v tejto lokalite zabezpečovali odborní pracovníci Slovenského rybárskeho zväzu v spolupráci so zástupcami MsO SRZ Žilina ichtyologický prieskum, na ktorom sme nechýbali ani my.
  2. Deň migrácie rýb. 21. mája si symbolicky pripomíname svetový deň migrácie rýb, ktorého hlavným cieľom je poukázať na to, ako dôležitý je bezproblémový presun rýb po vodných tokoch, predovšetkým za účelom prirodzeného neresu. Pri tejto príležitosti bola zorganizovaná aj prehliadka novovybudovaného rybovodu na VN Veľké Kozmálovce, kde nechýbali ani zástupcovia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Štátnej ochrany prírody či Slovenského vodohospodárskeho podniku.
  3. Úhyn rýb v rieke Malý Dunaj. Určite ste v médiách zaregistrovali katastrofu, ktorá sa stala v okolí Bratislavy na rieke Malý Dunaj. Tunajší rybári zaznamenali rozsiahly úhyn rýb, ktorému predchádzala silná búrka.
  4. 1. jún – sviatok detí a rybárov. 1. jún je sviatkom všetkých rybárov, no predovšetkým lovcov kaprov. Okrem toho si pripomíname aj Medzinárodný deň detí. My sme to spojili a rozhodli sme sa odštartovať hlavnú kaprársku sezónu spolu s našimi najmenšími rybármi a rybárkami. A či sa im darilo, to už musíte posúdiť sami.

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase:

Sobota 11. júna o 15:50 hod. – premiéra
Nedeľa 12. júna o 09:00 hod. – repríza
Pondelok 13. júna o 17:55 hod. – repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n

Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk, 0948 560 900.

Prajeme príjemné sledovanie!

Zarybnenie rybárskych revírov násadou rýchlenej šťuky

Odbor výroby násad Sekretariátu Rady SRZ v Žiline uskutočnil v mesiaci máj zarybňovanie rybárskych revírov Rady SRZ rýchlenou šťukou, ako aj revírov miestnych organizácií. Celkovo bolo vysadených 758 tisíc kusov šťuky rýchlenej vo veľkosti 2,5 – 4 cm. Na konci mesiaca máj bolo ukončené zarybnenie šťukou rýchlenou a v mesiaci jún sa začína v zarybnení kaprových rybárskych revírov zubáčom rýchleným o veľkosti 3-6 cm.

Násada rýchlenej šťuky pripravená na rozvoz vo vreciach naplnených kyslíkom.

 

Detailný pohľad na násadu rýchlenej šťuky.

 

Temperovanie teplôt pred vypustením násady do rybárskeho revíru je dôležité z toho dôvodu, aby vysadená násada neutrpela tepelný šok.

Zarybnenie rybárskych revírov násadou mieňa

Na konci mesiaca máj prebehlo zarybnenie rybárskych revírov mieňom sladkovodným o veľkosti 5 cm. Rybka bola distribuovaná do rybárskych revírov po celom Slovensku. Celkovo bolo odborom výroby násad vysadených 70 tisíc ks mieňa sladkovodného.

Násada mieňa sladkovodného tesne pred vysadením do rybárskych revírov

Malé miene si už užívajú svoj nový domov

Liptovská Mara – rekonštrukcia mosta – obchádzka

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 23.5.2022 je uzatvorená časť cesty č. 584 v m.č. Liptovská Ondrašová z dôvodu rekonštrukcie cestného mosta ponad potok Jalovčianka. Je to cesta z Liptovského Mikuláša do Bešeňovej a ktorá lemuje pobrežie Liptovskej Mary po severozápadnom brehu. Obchádzka pri príjazde na L. Maru je komplikovaná a vedie okolo Vojenských zdravotných skladov cez obce Trstené a Bobrovec späť do Liptovskej Ondrašovej, má cca 9 km a je tam dosť hustá premávka, nakoľko obchádzku musia využívať obyvatelia viacerých obcí, ležiacich n severozápadnom brehu L. Mary ( Ondrašová, L. Trnovec, Beňušovce, Behárovce, Pavlova Ves, L. Sielnica, L. Kvačany, L. Matiašovce, Prosiek, Ižipovce, Hliník, Bobrovník, L. Anna, Bukovina).

Doporučujeme rybárom, prichádzajúcich od Popradu, resp. Prešova, aby neschádzali z diaľnice D1 v L. Mikuláši, ale pokračovali do Ivachnovej, kde po odbočení na Bešeňovú sa na cestu č. 584 dostanú zo západnej strany a až po akvapark Tatralandia je cesta bez obmedzení.

Viac na: https://www.mikulas.sk/samosprava/tlacove-spravy/11605