Archívy autora: Administrator

Na rybách – Petrov zdar, 17.2.-19.2.2024

dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Dnes náš výrobný štáb posilní aj redaktor Mário Bóna. Pripájame zoznam tém, ktoré sú jej obsahom.

 1. Rieka Hron pri Žiari nad Hronom. V úvode navštívime rieku Hron v Žiari nad Hronom, ktorá prešla pred pár rokmi ťažkou skúškou. Kvôli otrave z nej takmer úplne vymizol život. Po viac ako dvoch rokoch sa Hron z katastrofy začína spamätávať a vďaka úsiliu rybárov v ňom opäť plávajú ryby.
 2. Umelá reprodukcia mieňa sladkovodného. Stavy mieňa sladkovodného, jedinej treskovitej ryby žijúcej na Slovensku, drasticky klesajú. Prirodzená reprodukcia na zvýšenie populácie nestačí, preto rybári začínajú s umelým spôsobom rozmnožovania. Pilotný projekt rozbehli rybári z Martina, ktorí nám ukázali špecifiká rozmnožovania tejto ryby.
 3. Tajomník SRZ odpovedá. Do našej redakcie prichádzajú otázky od divákov. Dnes tajomník SRZ zodpovie otázku, ktorá sa týka novely Zákona o rybárstve.
 4. Ukážka spracovania rýb v rámci praktickej prípravy v SOŠ v Holíči. Združenie chovateľov rýb na Slovensku pripravilo pre študentov odboru kuchár zaujímavú akciu. V rámci praktickej prípravy im ponúklo ukážku spracovania rýb. Dozviete sa veľa informácií o porcovaní rýb a vypočujete si názory študentov na túto tému.
 5. Odlov invázneho druhu z VN Teplý Vrch. Sumček čierny patrí k inváznym druhom rýb a v našich revíroch dokáže spôsobiť obrovské škody. Požiera ikry rýb a boj sním pri premnožení nebýva ľahký. Bohužiaľ jednou z vodných nádrží, kde žije tento malý predátor je aj Teplý Vrch. SRZ sa všetkými dostupnými prostriedkami snaží o jeho elimináciu, pričom používa aj metódy, ktoré sú pre bežného rybára zakázané.
 6. Zhodnotenie lovu rýb na odstavnom ramene. Počas relácie budeme loviť ryby v odstavnom ramene rieky Nitra. Voda sa pomaly prehrieva a ryby sú aktívne. Aj nám sa počas lovu podarilo zdolať zopár kaprov.

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase:

Sobota, 17.2. o 15:40 hod. – premiéra
Nedeľa,18.2. o  09:15 hod. – repríza
Pondelok, 19.2. o 17:55 hod. – repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n
Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk,
0948 560 900.

Prajeme Vám príjemné sledovanie!

Muškárska nedeľa DMSR

Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z. v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom, Slovenským zväzom športového rybolovu a obcou Žaškov organizujú prvý ročník celoslovenskej detskej súťaže vo viazaní umelých mušiek.

Dátum a miesto podujatia:

10. marec 2024

Obecný úrad Žaškov, Hlavná 112/106, 027 21 Žaškov

Časový harmonogram:

8.30 – registrácia a žrebovanie,

9.00 – slávnostné otvorenie,

9.30 – súťažné viazanie umelých mušiek a prezentácie pre deti a vedúcich,

11.45 – obed,

13.00 – vyhodnotenie,

14.00 – záver.

Súťažné kategórie a druhy umelých mušiek v súťaži:

súťažiaci do 10 rokov (nar. 2014 a mladší) viažu:

mokrú mušku marcovku (march brown) háčik #12 BL,

 

súťažiaci do 15 rokov (nar. 2009-2013) viažu:

mokrú mušku marcovku (march brown) háčik #12 BL,

nymfu akejkoľvek podenky bez guličky (ephemera nymph) háčik #12 BL,

 

súťažiaci do 19 rokov (nar. 2005-2008) viažu:

mokrú mušku marcovku (march brown) háčik #12 BL,

nymfu akejkoľvek podenky bez guličky (ephemera nymph) háčik #12 BL,

suchú mušku olivovú podenku (olive dun) háčik #16 BL.

 

Použitý materiál, farebné odtiene a spôsoby viazania súťažných umelých mušiek nie sú striktne určené a záleží na tvorivosti a zručnostiach súťažiacich. Vyhodnocujú sa najkrajšie uviazané umelé mušky v jednotlivých kategóriách. Celkové vyhodnocovanie kategórií nad 10 rokov vychádza zo súčtu umiestnení v jednotlivých druhoch umelých mušiek. V prípade rovnakého súčtu umiestnení rozhoduje čas. Jednotlivé súťažné kategórie sa môžu zlúčiť alebo rozdeliť v závislosti od vekového zloženia a počtu prihlásených účastníkov. Odborná porota určí víťaza ceny za najkrajšiu mušku spomedzi súťažiacich zo všetkých troch súťažných kategórií.

Všetci súťažiaci si prinesú vlastné viazacie potreby, zverák, lampu a predlžovací kábel.

Organizátori zabezpečia pitný režim pre deti. Na obed bude kurací vývar s rezancami a prírodný kurací rezeň so zemiakovou kašou a zeleninou v cene 6,50€. Prihlásiť sa môžete do 3. marca 2024 prostredníctvom elektronickej prihlášky. Na podujatie môže deti hromadne prihlásiť vedúci DRK. Prihlásiť sa môžu aj deti, ktoré nechodia do DRK prostredníctvom individuálnej prihlášky.

Petrov zdar

Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z.

Poukázanie 2% dane z príjmov FO za rok 2023

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vážení rybári,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 15. decembra 2023 bola vykonaná registrácia Slovenského rybárskeho zväzu ako občianskeho združenia u notára do zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmov, ktorého predmetom činnosti je, okrem iného, ochrana a tvorba životného prostredia a podpora a rozvoj športu.

V prípade Vášho záujmu podporiť Slovenský rybársky zväz prostredníctvom poukázania 2% dane z príjmov FO za rok 2023, v prílohe sa nachádza aktuálne tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO.

Použitie podielov zaplatených daní je určené Smernicou č. 3116/621/14-OO o použití podielov zaplatených daní, odkaz:

Smernica o použití podielov zaplatených daní

Ďakujeme Vám za Vašu podporu!

Na rybách – Petrov zdar, 3.2.-5.2.2024

Dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame zoznam tém, ktoré sú jej obsahom.

 1. Rybárska výstava. Navštívime výstavu s rybárskou tematikou v Trnave, kde sa dozviete, ako sa vyvíjalo rybárstvo v Trnavskom regióne. Informácie o výstave nám poskytla riaditeľka Štátneho archívu v Trnave, ktorú doplnil aj tajomník MsO SRZ Trnava.
 2. Zmeny v povoleniach na rybolov. V roku 2024 čakajú rybárov viaceré zmeny. Významnou je zmena v povoleniach na rybolov. Tieto sa stávajú prehľadnejšie a pribudla novinka vo forme povolenia „chyť a pusť.
 3. Zmena účelu využitia na VN Ružiná. Táto obľúbená rybárska destinácia bola pred pár rokmi vypustená a ryby boli premiestnené do okolitých revírov. Po opätovnom napustení a zarybnení tu počas troch rokov platil režim bez privlastnenia si úlovku a v roku 2024 bude VN opäť v lovnom režime.
 4. Zarybňovanie ikrami. Jedným zo spôsobov, ktorým sa zvyšuje populácia pstruha potočného v našich revíroch je kladenie ikier priamo do potoka. O význame takéhoto zarybňovania nás informovali rybári z Ružomberka a následne sme sa kladenia ikier do potoka zúčastnili v Trstenej, kde sa tejto problematike venujú v rámci práce s mládežou.
 5. Zhodnotenie sezóny lovu hlavátok. Sezóna lovu kráľovnej našich vôd trvá vo vnútrozemských revíroch iba dva mesiace. Rybárom môže tento krátky čas ešte skomplikovať počasie. Jesenné dažde a zvýšené hladiny riek úspechu pri love určite nepomôžu. O priebehu sezóny lovu hlavátok sme sa na sklonku roka porozprávali s Petrom Bienekom.

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase:

Sobota 3.2. o 15:40 hod. – premiéra
Nedeľa 4.2. o 10:05 hod. – repríza
Pondelok 5.2. o 17:55 hod. – repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n

Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk, 0948 560 900.

Prajeme Vám príjemné sledovanie!