Archívy autora: Administrator

Úhyn rýb na Hrone v lokalite od Budče smerom na Žarnovicu

V najbližších dňoch (od 26.7.2021) bude zvýšený výskyt uhynutých rýb v spomínanom úseku rieky Hron, nenahlasujte preto zbytočne duplicitne Slovenskej Inšpekcií Životného Prostredia (SIŽP) úhyn rýb v tejto lokalite.

Ak máte záujem pomôcť pri zbere uhynutých rýb, alebo ste už nejaké väčšie množstvo uhynutých rýb pozbierali, kontaktujte hospodára MO Žiar nad Hronom p. Richarda Štencla 0918 903 641, alebo hospodára MO Žarnovica p. Tomáša Maslena 0907 829 579

Zber uhynutých rýb a vodných živočíchov je dôležitý pri vyčíslení celkovej škody.

viac info:
https://www.mosrzziar.sk/2021/07/26/hromadny-uhyn-na-hrone-prosime-rybarov-o-pomoc/

 

Rybolov v auguste

Individuálna druhová ochrana v auguste platí pre tieto druhy rýb: hlavátka podunajská

Celoročne chránené druhy rýb: blatniak tmavý, býčko rúrkonosý, čerebľa pestrá, čík európsky, hlaváč bieloplutvý, hlaváč pásoplutvý, hrebenačka pásavá, hrebenačka vysoká, hrúz Belingov, hrúz fúzatý, hrúz karpatský, hrúz Kesslerov, hrúz tuponosý, hrúz Vladykov, jeseter ruský, kapor sazan, karas zlatistý, kolok veľký, kolok vretenovitý, lopatka dúhová, mihuľa potočná, mihuľa potiská, mihuľa ukrainská, mihuľa Vladykova, mrena karpatská, mrena poľská, mrena škvrnitá, ovsienka striebristá, plotica lesklá, plotica perleťová, pĺž baltický, pĺž bulharský, pĺž krymský, pĺž podunajský, pĺž severný, pĺž vrchovský, sih maréna, šabľa krivočiara

Denná doba lovu v auguste:

  • Kaprové vody: 00,00 – 24,00
  • Lipňové vody: 04,00 – 22,00
  • Pstruhové vody: 05,00 – 21,00

V auguste lovíme s úspechom všetky druhy rýb. Okrem tradičných kaprov sa môžeme zamerať aj na opatrné riečne ryby.

Extrémne vysoké teploty a minimum zrážok ovplyvňujú aj športový rybolov. Menšie pstruhové potoky majú minimálne prietoky a lov na nich nie je prakticky možný. Menšie vodné plochy sa prehrievajú, vznikajú kyslíkové deficity a ryby nie sú aktívne. Preto sa rybársky tlak koncentruje predovšetkým na vodnatejšie toky a veľké vodné nádrže. Najčastejšie pri nich stretávame lovcov kaprov a špecialistov na sumce. Na svoje si však prídu aj prívlačiari a na pstruhových a lipňových vodách muškári. Práve tu by sme však pri ulovení pstruha potočného mali myslieť na to, že majú takmer dozreté gonády a neprivlastňovať si ich.

Richard Štencl
ichtyológ SRZ Rada – Žilina

Pozvánka – 95. výročie vzniku SRZ

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

v tomto roku si pripomíname 95. výročie vzniku Slovenského rybárskeho zväzu. Pri tejto príležitosti schválila Rada SRZ Uznesením č. 31/2021 konanie osláv za účasti jedného štatutárneho zástupcu každej OZ SRZ.

V zmysle vyššie uvedeného si dovoľujeme pozvať jedného zástupcu Vašej OZ SRZ na oslavy spomínaného jubilea, ktoré sa budú konať dňa 11. septembra 2021 (sobota) v Hoteli Slovakia v Žiline od 12.00 hod.

(Nám. Ľudovíta Štúra 2, 010 01 Žilina, GPS: 49° 13′ 14″ S, 18° 44′ 22″ V).

Zástupcu Vašej OZ SRZ Vás prosíme nahlásiť elektronicky na sekretariát Rady SRZ sekretariat@srzrada.sk do 10.8.2021.

V prípade záujmu o rezerváciu ubytovania, je potrebné si ho zabezpečiť vo vlastnej réžii priamo na recepcii hotela Slovakia do 20.8.2021.

K dispozícii majú 2-lôžkové izby v cene 25,00 Eur/osoba/nocľah. Telefonický kontakt na recepciu hotela: +421 41 51 24 111.

Parkovanie je možné na parkovisku hotela v počte 80 áut, v prípade vyťaženia parkoviska je možné parkovať v susediacom nákupnom centre Aupark.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Ing. Ján Kohút,
tajomník SRZ

Rybolov v júli

Individuálna druhová ochrana v júli platí pre tieto druhy rýb: hlavátka podunajská

Celoročne chránené druhy rýb: blatniak tmavý, býčko rúrkonosý, čerebľa pestrá, čík európsky, hlaváč bieloplutvý, hlaváč pásoplutvý, hrebenačka pásavá, hrebenačka vysoká, hrúz Belingov, hrúz fúzatý, hrúz karpatský, hrúz Kesslerov, hrúz tuponosý, hrúz Vladykov, jeseter ruský, kapor sazan, karas zlatistý, kolok veľký, kolok vretenovitý, lopatka dúhová, mihuľa potočná, mihuľa potiská, mihuľa ukrainská, mihuľa Vladykova, mrena karpatská, mrena poľská, mrena škvrnitá, ovsienka striebristá, plotica lesklá, plotica perleťová, pĺž baltický, pĺž bulharský, pĺž krymský, pĺž podunajský, pĺž severný, pĺž vrchovský, sih maréna, šabľa krivočiara

Denná doba lovu v júli:

  • Kaprové vody 00,00 – 24,00
  • Lipňové vody: 04,00 – 22,00
  • Pstruhové vody: 04,00 – 22,00

Rybárska sezóna sa rozbieha oproti iným rokom pomalšie, môže za to chladné počasie.

Po extrémne chladnej jari a začiatku leta sú prirodzené prírodné pochody vo vodnom prostredí posunuté o niekoľko týždňov. Týka sa to aktivity rýb, predovšetkým prirodzeného neresu a následnej potravnej aktivity, ale aj rozvoja planktónnych organizmov. Oneskorený neres sme zaznamenali u všetkých druhov rýb, počínajúc podustvou, končiac sumcom. Na to by mali reagovať športoví rybári. Začiatok hlavnej sezóny poznamenal neres kapra a preto boli jeho úlovky sporadické. V júli by však mali byť už po nerese všetky druhy nížinných rýb, s výnimkou sumca vo vyššie položených nádržiach. Tradičný prázdninový nápor dovolenkárov bude citeľný hlavne na našich veľkých vodných nádržiach.

Na chovných rybníkoch je vegetačné obdobie v plnom prúde, pri prikrmovaní obsádok je potrebné sledovať teplotu vody a jej nasýtenie kyslíkom. Podľa nameraných hodnôt nastavuje hospodár optimálnu kŕmnu dávku. V prípade nameraných nízkych hodnôt je nutné kŕmenie dočasne pozastaviť.

Richard Štencl
ichtyológ SRZ Rada – Žilina

 

27. jún – Svetový deň rybárstva

Tradíciou sa stal v roku 1985, pod záštitu Organizácie spojených národov (OSN) sa dostal v roku 2001. Zámerom je vyzdvihnúť zachovanie svetového rybolovu, lebo ryby sú významnou a nenahraditeľnou súčasťou ľudskej výživy. V súčasnosti ich ohrozuje riziko straty biotopov, znečisťovanie vodných zdrojov a globálne otepľovanie. Rybári sa v tento deň stretávajú pri vode, ale aj na seminároch, sprievodných kultúrnych programoch, workshopoch a výstavách. Tento deň je v súčasnosti zároveň aktuálnou výzvou najmä pre morský rybolov, v dôsledku klimatických zmien prostredia je však udržateľný rozvoj rybolovu témou aj pre sladkovodné rybárstvo.

15. ročník Šíravský pleskáč

Pod týmto názvom sa už po 15 rokov organizuje na Zemplínskej Šírave stretnutie funkcionárov SRZ Košického a Prešovského kraja. Stretnutie, na ktoré sa všetci tešia, stretnutie slúžiace nekonečným rozhovorom, výmenám skúsenosti a plánov do budúcna. No a ako by to bolo, aby sme si popri tom nezachytali ryby. MsO SRZ Michalovce dohodou s nájomcom pláže pomohlo k organizácii tejto akcie. Veď organizácie z Dolného Zemplína berú tento lov naozaj vážne.

Celé znenie príspevku si môžete prečítať v priloženom dokumente.

Kormorán veľký už ani na Slovensku nie je druhom európskeho významu

V tohtoročnej výnimke znížilo MŽP maximálny počet ulovených jedincov na 575. Na základe žiadosti Slovenskej ornitologickej spoločnosti skrátilo MŽP čas lovenia a plašenia o šesť týždňov.

Bratislava/Žilina 14. júna (TASR) – Kormorán veľký už nie je ani na Slovensku chráneným druhom európskeho významu. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR k zákonu o ochrane prírody a krajiny, ktorá nadobudla účinnosť 1. júna tohto roka. Slovensko tak po 12 rokoch zosúladilo svoju legislatívu so smernicou Európskej únie o vtákoch z roku 2009. Česká republika implementovala európsku smernicu do svojej legislatívy už v roku 2013.

MŽP v máji po ročnej pauze rozhodlo opäť o výnimke na odstrel a plašenie kormorána veľkého. Podľa Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) sú však podmienky stanovené rezortom životného prostredia neprijateľné, proti rozhodnutiu podal SRZ rozklad.

Podľa tajomníka SRZ – Rady Žilina Jána Kohúta rozhodnutie MŽP absolútne nerieši problémy s kormoránom veľkým a neeliminuje státisícové škody, ktoré tento predátor spôsobuje na ichtyofaune.

„Ak by sa plašenie a lov kormorána realizoval v zmysle povolenia MŽP, minulo by sa to účinku. Ministerstvo nepochopilo, že lov kormorána nerobí SRZ, ale Slovenský poľovnícky zväz (SPZ). Podmienka nahlásiť na Štátnu ochranu prírody SR lov kormorána sedem dní vopred a skoordinovať lov s poľovníkmi je absolútne nereálna. Nehovoriac o tom, že kŕdle kormorána na konkrétnom revíri budú o sedem dní už stovky kilometrov ďaleko,“ priblížil Kohút.

SRZ podľa Kohúta nesúhlasí ani so znížením limitu odlovených kormoránov. V minulosti ich bolo 1300 za zimnú sezónu, napriek tomu populácia neklesala. V tohtoročnej výnimke znížilo MŽP maximálny počet ulovených jedincov na 575. Na základe žiadosti Slovenskej ornitologickej spoločnosti skrátilo MŽP čas lovenia a plašenia o šesť týždňov. V minulosti výnimka platila od 1. októbra do 31. marca nasledujúceho roku, v rozhodnutí MŽP je termín skrátený do 15. februára.

„Ťažko povedať, či bude ministerstvo náš rozklad akceptovať. I preto na základe rozhodnutia orgánov SRZ a SPZ budeme v otázke lovu kormorána postupovať s poľovníkmi spoločne, onedlho to spečatíme memorandom,“ zdôraznil Kohút.

zdroj: https://www.teraz.sk/spravy/kormoran-velky-uz-ani-na-slovensku-n/555925-clanok.html