Archívy autora: Administrator

Školenie rybárskej stráže

V súlade s § 23 ods.3 písm. f zákona č.216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, môžu jednotlivé OZ SRZ prihlásiť svojich uchádzačov na školenie rybárskej stráže vyplnením záväznej prihlášky (v prílohe) a odoslaním na email: gavenda@srzrada.sk do 31.12.2022. Školenie sa bude konať podľa možností vzdelávacej inštitúcie v predpokladanom termíne 31.03 – 02.04.2023 v Ivanke pri Dunaji.

Ichtyologický prieskum rieky Rudavy s ohľadom na revitalizáciu jej koryta

Rieka Rudava predstavuje významný hydrický biokoridor v oblasti Záhorskej nížiny. Je tokom III. rádu a priamym prítokom rieky Moravy. V priebehu roka 2022 bola na 2.2 km úseku rieky v k. ú. obce Veľké Leváre vykonaná revitalizácia jej koryta (odstránenie starej regulácie a prinavrátenie pôvodného meandrovitého charakteru), následkom čoho došlo ku jej predĺženiu o celkovo 180 m. Nakoľko uvedená činnosť výrazne zasiahla a pozmenila doterajší charakter rieky v tejto oblasti, rozhodli sme sa posúdiť jej dopad na rybie spoločenstvá vykonaním ichtyologického prieskumu, ktorý sme realizovali na 2 lokalitách – revitalizovanom a pôvodnom (prirodzenom) úseku. Cieľom štúdie bolo zhodnotenie a porovnanie ichtyocenóz nedávno revitalizovaného a pôvodného (prirodzeného) úseku rieky ako aj porovnanie výsledkov so stavom pred revitalizáciou toku na základe výsledkov minuloročného ichtyologického prieskumu.

Viac sa dočítate v priloženej správe.

Upútavka – „Na rybách Petrov zdar!“, 19. – 21. 11. 2022

Dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom:

  1. Revitalizácia lesných ciest. Extrémne počasie zasahuje naše vodné toky čoraz viac. Buď je sucho a prietoky sú minimálne, alebo sa rieky vylievajú zo svojich korýt po výdatných dažďoch. Jedným z dôvodov je zlý stav lesov a z tohto dôvodu sa konali praktické ukážky inovatívneho zadržiavania vody v lesoch priamo v teréne.
  2. Ichtyologický prieskum VN Orava. Posúdenie zriadenia chránených rybích oblastí na VN Orava je dôležitý podklad pre zistenie významu takýchto opatrení. Práve preto ichtyológovia Slovenského rybárskeho zväzu vykonali ichtyologický prieskum za pomoci elektrických agregátov a vedecko-výskumných sietí.
  3. Občianske združenie Deti a mládež Slovenského rybárstva. Vznik a hlavným poslaním tohto združenia je práca s deťmi a mládežou. Tá v posledných rokoch na Slovensku dosť stagnovala. Ako to do budúcna vidia predseda tohto združenia a tajomník Slovenského rybárskeho zväzu?
  4. Lov rýb na prívlač. Jeseň je najlepším obdobím na lov dravých druhov rýb. My sme sa ich vybrali loviť na Čiernu vodu a boli sme úspešní. Aké nástrahy nám fungovali sa dozviete priamo od lovcov.
  5. Lov rýb na plávanú. Záver relácie strávime v Piešťanoch. Loviť budeme na plávanú a porovnáme si 2 techniky. Aj napriek tomu, že obaja lovci boli úspešní, lovili rozdielne druhy rýb.

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase:

Sobota 19. novembra o 15:25 hod. – premiéra
Nedeľa 20. novembra o 9:55 hod. – repríza
Pondelok 21. novembra o 17:55 hod. – repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n

Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk, 0948 560 900.

Prajeme príjemné sledovanie!

Upútavka – „Na rybách – Petrov zdar!“ 5.-7.11.2022

Dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom:

  1. Konferencia Slovenskej ichtyologickej spoločnosti. V úvode relácie si predstavíme občianske združenie, ktorého členmi sú odborníci z oblasti ichtyológie, akvakultúry a ochrany vôd. Každoročne sa stretávajú na konferencii, kde si vymieňajú svoje poznatky.
  2. Odlov pstruha potočného zo Slaštianskeho potoka. Obhospodarovanie bočných prítokov lovných rybárskych revírov je pomaly na ústupe. Chovné potoky však v minulosti organizácie s obľubou využívali. Prečo je tomu tak? Aké výhody má odchov násad pstruha potočného touto formou? To nám prezradí ichtyológ Slovenského rybárskeho zväzu.
  3. XIV. Snem Slovenského rybárskeho zväzu. Najvyšší funkcionári Slovenského rybárskeho zväzu boli zvolení na sneme v polovici októbra. Ako táto udalosť prebiehala a ako to vnímajú novozvolení štatutárni zástupcovia sa dozviete v reportáži.
  4. Výlov rýb z VN Golianovo. Aj takú na pohľad rutinnú udalosť, akou je výlov rýb z vodnej nádrže dokáže skomplikovať nepriaznivé počasie. Aj napriek úplnemu spusteniu vodnej hladiny sa ryby nepodarilo vyloviť. Čo myslíte, aké bola príčina?
  5. Lov rýb v Mongolsku. S rybárskym prútom v ruke sa vyberieme do Mongolska loviť ryby. Lipne, lenoky a tajmene. To sú miestni obyvatelia riek, ktorých Vám v závere relácie ukážeme.

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase:

Sobota 5. novembra o 15:25 hod. – premiéra
Nedeľa 6. novembra o 9:15 hod. – repríza
Pondelok 7. novembra o 17:55 hod. – repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n

Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk, 0948 560 900.

Prajeme príjemné sledovanie!