Archívy autora: Administrator

Na rybách – Petrov zdar, 11.5.- 13.5.2024

Vážení diváci,
dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame zoznam tém, ktoré sú obsahom najnovšej relácie.

 1. Predstavenie MoSRZ Spišská Stará Ves. V úvode relácie Na rybách – petrov zdar navštívime Zamagurie a predstavíme vám MoSRZ v Spišskej Starej Vsi, ktorá má už viac ako storočnú históriu. Bližšie informácie nám poskytol predsada organizácie.
 2. Plavba Dunajcom. Ku klenotom Zamaguria patrí bezpochyby úchvatná rieka Dunajec, ktorou sa budeme plaviť plťou. Počas plavby nám funkcionári predstavili úsek rieky na ktorom hospodária a vysvetlili pravidlá rybolovu na tejto hraničnej rieke. Okrem toho máte možnosť vidieť krásy Pieninského národného parku.
 3. Lov rýb v Červenom Kláštore. V Dunajci sme plánovali samozrejme loviť ryby. Bohužiaľ počasie bolo proti. Voda nás privítala studená, vysoká so silným prietokom. Na radu domácich rybárov sme sa po pár hodinách presunuli revír so stojatou vodou, kde boli pstruhy pri chuti.
 4. Rybárske preteky o pohár Troch Korún. Pod vrcholmi Poľského štítu Tri Koruny sa konali tradičné preteky v love pstruhov, na ktorých sa zúčastnili aj poprední muškári Slovenska. Na pretekoch, kde o ryby nebola núdza sme sa dozvedeli aj to, z akého dôvodu sa naši reprezentanti týchto pretekov zúčastňujú.
 5. Prívlačová nedeľa v Sučanoch. Po rozlúčke so Zamagurím sme sa presunuli do Žilinského kraja. Naša prvá zastávka bola neďaleko Martina, kde sme sa zúčastnili detského rybárskeho podujatia. Možno aj vy nájdete v tejto reportáži inšpiráciu a zhotovíte si doma rotačku.
 6. Úhory a starostlivosť o úhoriu mlaď. V závere relácie sme si počkali na letisku v Hričove na prílet malých úhorov v štádiu monté. Ak ostanete pri obrazovkách dokonca, dozviete sa všetko o starostlivosti o tieto ryby až do chvíle, kedy sú vysádzané do našich revírov. Skúsený chovateľ Miroslav Šlenc vám poradí, čo je dobré a naopak, čoho sa vyvarovať.

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase:
Sobota 11.5. o 15:40 hod. – premiéra
Nedeľa 12.5. o  10:05 hod. – repríza
Pondelok 13.5. o  17: 55 hod. – repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n
Prajeme vám príjemné sledovanie.

Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk,
0948 560 900.

Vyčistime spolu kraj

Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z. v spolupráci s Rozvojovou agentúrou Žilinského samosprávneho kraja a Slovenským rybárskym zväzom organizuje čistenie brehov vodných tokov v rámci najväčšej krajskej výzvy čistenia. Detské rybárske krúžky, školy a dobrovoľníci budú čistiť brehy rybárskych revírov v okolí futbalového štadióna v Rudine.

Časový harmonogram

8:00-8:30 nástup a privítanie účastníkov
8:30 distribúcia ochranných prostriedkov a vriec, rozdelenie do skupín
9:00 čistenie brehov vodných tokov
11:00 obed v areáli futbalového štadióna
12:00 záver

Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom hromadnej prihlášky.

Tešíme sa na Vašu účasť

Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z.

Sústredenie a pretek juniorv LRU – Kapor v termíne 2.-5.5.2024

Pozývame Vás na sústredenie určené pre deti a mládež zamerané na LRU – Kapor.
Počas sústredenia sa deti naučia viazať rôzne montáže, rôzne spôsoby kŕmenia, ako nahadzovať do diaľky a mnoho ďalšieho.
Zároveň od piatku do nedele prebehne pretek v love kapra, do ktorého sa môžu zapojiť aj nové juniorské tímy do 21 rokov.

Viac informácií telefonicky: 0905 770 667, 0903 572 202
Organizátor sústredenia: Slavomír Drozd, Štefan Dúc

Sústredenie podporuje SRZ v spolupráci SZŠR deti a mládež a LRU – Kapor

Na rybách – Petrov zdar, 27.4.- 29.4.2024

Vážení diváci,

dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame zoznam tém, ktoré sú obsahom najnovšej relácie.

 1. Otvorenie sezóny lovu pstruhov. V úvode dnešnej relácie Na rybách – petrov zdar sa zúčastníme otvorenia sezóny lovu pstruhov na Liptove. Sviatok muškárov, ako sa nazýva otvorenie sezóny, začína vždy 16.4. V tomto roku si ale počasie povedalo, že to rybárom skomplikuje. Náhle ochladenie o viac ako 15 stupňov sa podpísalo na aktivite rýb. Pozitívom však bolo, že SRZ pripravil pre muškárov akciu, kde sa mohli mnohému naučiť a navyše aj nám sa podarili uloviť krásneho pstruha potočného.
 2. Starostlivosť o pstruhy potočné. Týmto rybám sa budeme venovať v našom ďalšom príspevku. Ich vysádzanie do našich revírov má svoje opodstatnenie. Ide totiž o náš pôvodný druh . Pred vysadením si ale pstruhy vyžadujú veľa starostlivosti. Ukážeme Vám ako správne spočítať pstruhy a aj to, ako ich správne vysádzať do revírov.
 3. Predčasný výter šťuky severnej. V najnovšej relácii sa budeme zaujímať aj o šťuky. Dozviete sa, aký vplyv mal teplý február na ich rozmnožovanie, nakoľko termín výteru bol presunutý takmer o mesiac dopredu. A nie len to. Zúčastníme sa vylovovania komory s dravcami, budeme kontrolovať šťuky a dozviete sa aj to, aký význam majú takzvané plevelné ryby.
 4. Lov kaprov dvomi spôsobmi. V závere sa vyberieme na lov kaprov, ktorý nám podľa predstáv vyšiel ešte pred ochladením. Ryby boli pri chuti a my sme ich lovili spôsobom plávaná a klasicky na boilies.

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase:

Sobota 27.4. o 15:40 hod. – premiéra
Nedeľa 28.4. o 09:15 hod. – repríza
Pondelok 29.4. o 18: 00 hod. – repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n

Prajeme vám príjemné sledovanie.

Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk, 0948 560 900.

Medicus veterinarius 2024 pre 6 osobností veterinárnej medicíny

V Košiciach udelili po druhýkrát výročné ceny Medicus Veterinarius 2024 určené popredným osobnostiam veterinárnej medicíny pôsobiacim v rôznych odvetviach vedy, výskumu, teórie i praxe. Slávnosť zorganizovali spoločne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), Komora veterinárnych lekárov SR (KVL SR) a Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR). Ceny Medicus Veterinarius 2024 získalo šesť osobností Emil Švický, Štefan Švrček, Juraj Příhoda, Viera Zaťková, Juraj Balaščák a Ján Uhrin.

MVDr. Juraj Příhoda, CSc., svoj profesionálny život zasvätil, po vzore otca, rybám a problematike chorôb rýb. Už počas štúdia na košickej Veterinárskej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej sa venoval problematike chorôb rýb. Jeho ďalšie smerovanie predznamenala aj diplomová práca na tému Helmintofauna pstruha potočného v prielome Hornádu. Do slovenských chovov zaviedol mnohé nové a moderné postupy, či už išlo o kŕmenie rýb granulovanými kŕmnymi zmesami vlastnej receptúry, odchov na žľaboch, klietkový chov, alebo celé technologické postupy chovu najmä pstruha dúhového a sivoňa na trhové účely. Stal sa členom viacerých vedeckých riešiteľských kolektívov. Problematiku chorôb rýb v rybochovných zariadeniach riešil nielen na Slovensku, ale aj v susedných štátoch. S kolegami z Čiech spolupracoval napr. pri bakteriologickom a virologickom vyšetrovaní rýb. Podieľal sa na zavedení chovu lososovitých rýb v Mongolsku. Do chovov sa mu podarilo zaviesť vakcináciu rýb proti niektorým bakteriálnym ochoreniam. Po zmene spoločenských pomerov začal vo svojom odbore aj podnikať, bol menovaný súdnym znalcom v odbore vodné hospodárstvo, odvetvie rybárstvo a rybnikárstvo. Väčšinu svojich poznatkov publikoval. Napísal množstvo vedeckých i populárnych článkov, dve stredoškolské učebnice pre rybárske odborné školy a monografiu o chove lososovitých rýb.

Pozmeňovanie povolení v MsO SRZ Senica

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

rada Slovenského rybárskeho zväzu prerokovala na svojom zasadnutí dňa 20.04.2024 predbežnú správu Kontrolnej komisie pri Slovenskom rybárskom zväze o dianí v MsO SRZ Senica. Kontrolná komisia preverila podnet podaný tajomníkom SRZ, ktorý poukazoval na pozmeňovanie vydávaných rybárskych povolení MsO SRZ Senica. Následnou kontrolou bolo zistené, že k takýmto skutkom dochádzalo aj v rokoch 2021,2022 a 2023. Pri kontrole bolo zistené, že z nálepiek K-miestne deti (3-5) bolo vytvárané povolenie K-miestne pre dospelých, boli vydávané aj iné druhy povolení, ktoré Smernica o vydávaní povolení nepozná. Dialo sa to vo veľkom rozsahu. Na danú činnosť výdajcu povolení bolo podané aj trestné oznámenie pre spáchanie prečinu sprenevery podľa § 213 ods. 1 Tr. zák. a iné.

Vážení rybári pozmeňovaniu povolení mohlo prichádzať aj v roku 2024, preto Vás žiadame o kontrolu svojich povolení, ak by ste takéto povolenie vlastnili je neplatné a môžete mať problém pri kontrole Rybárskou strážou alebo Policajným zborom. V prípade, že takéto povolenie vlastníte obráťte sa na Vašich funkcionárov v danej OZ SRZ.

Zlatý blyskáč 2024

Vážení vedúci detských rybárskych krúžkov, vážení rodičia a milé deti.

Pripravili sme pre Vás ďalší ročník tradičnej detskej rybárskej súťaže pre deti od 9 do 18 rokov Zlatý blyskáč 2024.

Termín konania: 28.06.2024 -30.06. 2024
Miesto konania: revíry MO SRZ Kysucké Nové Mesto

Súťažiť sa bude v disciplínach – vedomostné testy a rozpoznávanie rýb, RT a LRU Plávaná alebo LRU Feeder. V celkovom vyhodnocovaní všestranných rybárov sa zohľadňujú výsledky všetkých disciplín Zlatého blyskáča.

Prihláška

Vedomostné testy

Propozície

V prípade otázok kontaktujte organizátora na tel. č. 0915/883340 Pavelková Miroslava st. alebo na szsrdetiamladez@gmail.com

Tešíme sa na Vás!

Miroslava Pavelková
Deti a mládež SRZ

Na rybách – Petrov zdar, 13.4.-15.4.2024

dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Keďže začiatok sezóny lovu pstruhov je doslova za dverami, budeme sa tejto téme venovať aj my. Pripájame zoznam tém, ktoré sú obsahom najnovšej relácie.

 1. Vyčisti si svoj potok. Hneď v úvode sa zúčastníme prestížnej akcie, ktorú zorganizovali handlovskí rybári. Pred otvorením sezóny lovu pstruhov sa na brehu rieky Handlovka zišli nadšenci spomedzi rybárov, poľovníkov, detí a verejnosti, ktorí si vytýčili jasný cieľ. Vyčistiť brehy svojej rieky. Deti si naozaj prišli na svoje. Počas celej akcie sa im venoval vodník Čľupko a na konci si každé dieťa mohlo vypustiť do Handlovky svojho pstruha.
 2. Muškárske stretnutie v Ratnovciach. Napriek tomu, že lov na umelú muchu je využívaný hlavne na severe Slovenska, postupne sa do tajov muškárenia zasväcujú aj „dolniaci“. V Ratnovciach pri Piešťanoch sa na detskom podujatí stretli muškári, aby si vzájomne odovdali skúsenosti.
 3. Okienko tajomníka SRZ. Čoraz viac rybárov sa dožaduje vydávania povolení formou SMS. Ako na tieto požiadavky reaguje SRZ nám prezradil jeho tajomník. Okrem toho vás poinformuje o tom, aké prekvapenie čaká rybárov v deň otvorenia sezóny lovu pstruhov na VN Bešeňová.
 4. Muškárenie v kaprových revíroch – divácka otázka. Muškáriť je možné aj v revíroch kaprových a dokonca tento spôsob lovu je povolený celoročne. Samozrejme aj tu platia určité obmedzenia.
 5. Lov rýb. Záver relácie patrí lovu rýb. Keďže počas výroby nebolo ešte možné loviť pstruhy, vybrali sme sa loviť kapry metódou plávaná na povrchový lom.

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase:
Sobota 13.4. o 15:40 hod. – premiéra
Nedeľa 14.4. o  09:20 hod. – repríza
Pondelok 15.4. o  17: 55 hod. repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n

Prajeme vám príjemné sledovanie.
Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk,
0948 560 900.