Aktuality - články

Oznam – 4. fáza uvoľňovania opatrení – zákaz usporiadania pretekov

Oznam – 4. fáza uvoľňovania opatrení – zákaz usporiadania pretekov

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,   dňa 20.5.2020 (streda) začala 4. fáza postupného uvoľňovania opatrení, prijatých  v reakcii na koronavírus. Dňa 19.05.2020 bolo vydané Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia OLP/4085/2020 týkajúce sa usporadúvania hromadných podujatí. Rozhodnutie Vám zasielame v prílohe.   V tomto rozhodnutí sa okrem iného uvádza „Podľa § 48 ods.

Upútavka relácie „Na rybách – Petrov zdar!“,

Vážení členovia SRZ, vážení športoví rybári,   dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom:   Predstavenie MsO SRZ Galanta. Organizačná zložka Slovenského rybárskeho zväzu v Galante vznikla

Oznam – 4. fáza uvoľňovania opatrení

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,   dňa 20.5.2020 (streda) začala 4. fáza postupného uvoľňovania opatrení, prijatých  v reakcii na koronavírus. Dňa 19.05.2020 bolo vydané Opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia OLP/4085/2020 týkajúce sa usporadúvania hromadných podujatí. Rozhodnutie Vám zasielame v prílohe. V tomto rozhodnutí sa okrem iného uvádza „Podľa § 48 ods.

Oznam o mimoriadnom odlove rýb udicou na VN Ružiná.

Oznam o mimoriadnom odlove rýb udicou na VN Ružiná  Na VN Ružiná platí všeobecný zákaz lovu rýb z dôvodu mimoriadneho zníženia vodnej hladiny!!! Slovenský rybársky zväz ako užívateľ vodnej nádrže Ružiná vykonáva opatrenia na záchranu rýb, najmä odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej lokality. Počas tejto mimoriadnej udalosti vykonáva užívateľ – SRZ, každodenný odlov

Predĺženie lehoty na konanie výročných členských schôdzí

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, opatrenia prijaté na zabránenie šírenia vírusového ochorenia sa postupne zmierňujú a uvoľňujú, avšak štatutárni zástupcovia viacerých OZ SRZ nás informovali, že v dôsledku zrušenia veľkého počtu podujatí majú problém so zabezpečením vhodných priestorov pre konanie výročných členských schôdzí. Na základe uvedeného Rada SRZ schválila v elektronickom hlasovaní uznesením č. 45/2020 predĺženie

Informácia – ÚVZ uvoľňovanie opatrení 2-3 fáza

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení členovia SRZ, dňa 6.5.2020 začala ďalšia fáza (spojená fáza 2. a 3.) postupného uvoľňovania opatrení prijatých z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky. Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že stále platí opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č.: OLP/273112020 zo dňa 23.3.2020, ktorým je od 24.3.2020 až

Poľovnictvo a rybárstvo – ponuka

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení členovia SRZ,   Slovenský rybársky zväz obnovil tradičnú blízku spoluprácu s časopisom Poľovníctvo a rybárstvo. Časopis je otvorený príspevkom zo života organizačných zložiek SRZ, ako aj zo života našich členov. Vítame ústretový krok vydavateľstva a to zľavu na ročné predplatné časopisu.   Začítajte sa do obľúbeného magazínu Poľovníctvo & rybárstvo ešte výhodnejšie a ušetrite

Plán uvoľňovania opatrení

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, dňa 22.4.2020 začala prvá fáza postupného uvoľňovania opatrení prijatých z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky. Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že stále platí opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č.: OLP/273112020 zo dňa 23.3.2020, ktorým je od 24.3.2020 až do odvolania zakázané fyzickým osobám, fyzickým osobám –

Upútavka relácia “Na rybách”

Vážení priaznivci rybárstva,   dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom:   Predstavenie MO SRZ Dunajská Lužná. Najbližšiu časť televíznej relácie pre rybárov strávime v okolí Dunajskej

Dodržiavanie vzdialenosti pri love rýb

Vážení športoví rybári, v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa

Top