Kategória: Aktuality

Výzva na plašenie kormoránov

Aktuality,
Aktuálne pretrvávajúce chladné počasie spôsobilo zámrz hladín väčšiny stojatých vôd, ale aj zámrz pomalšie tečúcich častí vodných tokov a ich vzdutí. Pri takýchto podmienkach dochádza na riekach k zvýšenej koncentrácií rybožravých predátorov, predovšetkým kormorána veľkého. Vplyvom chladu sú aktu...

Na rybách – Petrov zdar!, 4.-6.2.2023

Aktuality,
Dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Predstavenie Sekretariátu Rady SRZ....

Rybárstvo na dlani – 2/23

Aktuality,
https://fb.watch/ikKyAKqGPI/

Na rybách – Petrov zdar!, 21.-23.1.2023

Aktuality,
dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. V prvej tohtoročnej relácii Vám prinesieme zostrih najzaujímavejších reportáží z roku 2022. O tom, že...

Zmena ichtyológa pre Východoslovenskú oblasť

Aktuality,
Dovoľujeme si Vás informovať o zmene na funkcii ichtyológa pre Východoslovenskú oblasť. Týmto by sme sa zároveň chceli ešte raz poďakovať doterajšiemu ichtyológovi pre uvedenú oblasť, Ing. Stanislavovi Gécimu, za jeho prínos a obetavú celoživotnú prácu pre Slovenský rybársky zväz. Jeho funk...

Návšteva zástupcov SRZ na ČRS v Prahe

Aktuality,
V dňoch 10. – 11. 1. 2023 sa uskutočnilo stre...

Obmedzenie lovu a plašenia kormorána veľkého počas zimného sčítania vodného vtáctva

Aktuality, Kormorán veľký,
V nadväznosti na sčítanie kormorána veľkého bude v dňoch od 12.1.2023 do 15.1.2023 zakázané plašiť a loviť kormorána veľkého podľa aktuálnej platnej výnimky ( č. 10193/2021-9.1 (26/2021 – rozkl.)

Rybárstvo na dlani – 1/23

Aktuality,
https://fb.watch/hRmqMbf6O1/

Rybolov v januári

Aktuality,
Individuálna druhová ochrana v januári platí p...