Kategória: Návrh zákona o rybárstve

Vyjadrenie hovorcu MŽP SR Mgr. Ferenčáka k návrhu zákona o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 31. októbra 2017 (14:12) vyšiel v denníku SME článok pod názvom „Novela zákona o rybárstve má upresniť kompetencie a chrániť vodné zdroje“ v nasledovnom znení: Cieľom nového zákona je nie len spresnenie existujú...

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme Vás informovať, že dňa 30. októbra 2017 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o rybárstve. Na nižšie uvedenom linku nájdete všetku sprievodnú dokumentáciu aj so znením návrhu zákona o r...

Stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a postupu SRZ – Rada Žilina

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   v poslednej dobe sa na rôznych webových stránkach a diskusných fórach objavujú rôzne vyjadrenia k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a samotnému postupu SRZ – Rada Žilina, ktoré sú z neoficiálnych zdrojov a sú zavádza...

Mimoriadne zasadnutie Rady SRZ zo dňa 21.10.2017

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   dňa 21. októbra 2017 sa konalo mimoriadne zasadnutie Rady SRZ, na ktorom bola prerokovávaná problematika vo veci návrhu zákona o rybárstve. Na zasadnutí bol opätovne zhrnutý doterajší postup štatutárnych zástupcov SRZ, nakoľko...

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. k návrhu zákona o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19. októbra 2017 sa konalo pracovné rokovanie na pôde Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. za účasti generálneho riaditeľa, Ing. Gáboríka a tajomníka SRZ, Ing. Javora vo veci prerokovania problem...

Stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky k návrhu zákona o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18. októbra 2017 sa konalo pracovné rokovanie na pôde Štátnej ochrany prírody SR za účasti generálneho riaditeľa, Ing. Boroša, prezidenta SRZ, RSDr. Boroša a tajomníka SRZ, Ing. Javora a ďalších zúčastn...

Vyhlásenie European Anglers Federation (EAF) k návrhu zákona o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
V dňoch od 13. októbra do 15. októbra 2017 sa v Prahe konalo zasadnutie European Anglers Federation (EAF – Európskej rybárskej federácie), najvyššieho orgánu Rady prezidentov EAF, na ktorom podal prezident Slovenského rybárskeho zväzu informáciu o pripravovanom návrhu zákona o ry...

Aktuálna informácia k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve

Aktuality, Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať o nových skutočnostiach a ďalšom vývoji k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve. Dňa 17. októbra 2017 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva životného prostredia SR rokovanie na základe prijatého uznes...

Vyhlásenie MŽP SR k vyjadreniam SRZ

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 11. októbra 2017 sme Vás informovali o priebehu mimoriadneho zasadnutia Prezídia Rady SRZ a prijatých uzneseniach, na základe ktorých Rada SRZ prijala niekoľko opatrení, najmä zaslanie otvorených listov najvyšším ústavným činiteľom SR....

Mimoriadny vestník – Informácia o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve

Aktuality, Návrh zákona o rybárstve, Vestníky SRZ,
Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a o krokoch, ktoré sme k dnešnému dňu podnikli. V posledných niekoľkých mesiacoch sme intenzívne pracovali na novom návrhu ...