Oznamy - články

Smernica o platení zápisného, členských poplatkov a o vydávaní povolení na rybolov v znení Dodatku

Smernica o platení zápisného, členských poplatkov a o vydávaní povolení na rybolov v znení Dodatku

Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry SRZ a určovania ich cien, ako i použitie finančných prostriedkov, vydáva pre organizačné zložky a orgány SRZ túto záväznú smernicu: Smernica o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov Vzory základných druhov povolení:

Informácia z konania XIII. Mimoriadneho Snemu SRZ

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 23. novembra 2019 sa konal v Žiline XIII. Mimoriadny Snem Slovenského rybárskeho zväzu s hlavnými bodmi rokovania: Odvolanie tajomníka SRZ Novela Stanov SRZ Voľba tajomníka SRZ Prítomných bolo 243 z pozvaných 244 delegátov OZ SRZ. Ing. Ľuboš Javor bol odvolaný z funkcie tajomníka, keď za jeho odvolanie hlasovalo 207 z 243 delegátov

Mesačníka SRZ – 12/2019

Vážení členovia SRZ, dovoľte, aby sme Vás upozornili na nové číslo Mesačníka Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze: https://issuu.com/srzrada/docs/srz_mesacnik_12_2019 Nájdete v ňom viaceré zaujímavé témy: Príhovor tajomníka SRZ Ing. Jána Kohúta Vypúšťanie VN Ružiná Zmeny vo výdaji rybárskych povolení Život pod vodou vs. zásahy do tokov Zlatá udica – zlatý blyskáč

Udelenie Ceny mesta Michalovce a primátora mesta Michalovce

Včera vo večerných hodinách na návrh zastupiteľstva mesta Michalovce boli udelené za rok 2019 ceny mesta Michalovce a primátora mesta organizáciám a jednotlivcom. Ceny odovzdával pan primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák. Najvyššie vyznamenanie Cena mesta Michalovce ,udelené bolo 5 ,bola udelená aj Mestskej organizácii SRZ Michalovce pri príležitosti 80 výročia vzniku organizácie a za prácu

Top