Kategória: Aktuality

Monitoring a odlov sumčeka čierneho na VN Teplý Vrch

Aktuality,
Dňa 25.5.2023 prebehol monitoring a pokusný odlov invázneho nepôvodného druhu ryby sumček čierny /Ameiurus melas/ na kaprovom lovnom rybárskom revíri Rady SRZ č. 3-5850-1-1 VN Teplý Vrch. Výskyt tohto druhu bol na uvedenom revíri zaznamenaný v posledných rokoch, pričom posledné 2 – 3 roky je evid...

Aplikácia Fishsurfing

Aktuality,
Slovenský rybársky zväz v spolupráci s rybárskou sociálnou sieťou Fishsurfing zverejňuje kompletné mapy slovenských rybárskych revírov s presnými GPS súradnicami, popisom rybárskych revírov, zaručenými aktuálnymi informáciami o rybolove, rybárskych poplatkoch, kontaktmi na organizačné zložky SRZ ...

Medzinárodná konferencia MANAŽMENT RIZÍK; ZMENA KLÍMY A VODNÉ TOKY

Aktuality,
Medzinárodná konferencia vo Vígľaši. V dňoch 18.- 19. mája sa vo Vígľašskom zámku konala medzinárodná konferencia MANAŽMENT RIZÍK; ZMENA KLÍMY A VODNÉ TOKY. Toto podujatie bolo organizované Slovenskou agentúrou životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovensk...

Obmedzenie rybárskeho práva na VN Sĺňava, 23. 6. – 25. 6. 2023

Aktuality, VN Sĺňava,
Vážení športoví rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov 2. liga LRU method feeder na rybárskom revíri č.2-5270-1-1 VN Sĺňava, ktorý organizuje Slovenský zväz športového rybolovu a SRZ – Rada Žilina v spolupráci so SRZ MsO Turčianske Teplic...

Upozornenie na výskyt vtáčej chrípky

Aktuality, VN Liptovská Mara,
Dňa 22. 5. 2023. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši, na základe vyšetrenia uhynutých čajok z pobrežia Liptovskej Mary, potvrdila výskyt vtáčej chrípky u čajky smejivej (Lurus ridibundus). Keďže za pár dní začína na Liptovskej Mare rybárska sezóna, upozorňujeme lo...

Zlatý blyskáč 2023 Zvolen – pozvánka

Aktuality, Aktuálne,
Vážení štatutári organizačných zložiek Slovenského rybárskeho zväzu, vedúci detských rybárskych krúžkov, vážení rodičia a milé deti. Po dvojročnej prestávke Slovenský rybársky zväz opäť organizuje celoslovenskú detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč, ktorá je vyvrcholením celoročnej práce s deťmi...

Ospravedlnenie

Aktuality,
Slovenský rybársky zväz sa ospravedlňuje Miroslavovi Bašovi za porušenie práva na rovnaké zaobchádzanie, ktorému došlo zo strany Slovenského rybárskeho zväzu nevydaním povolenia na rybolov so známkou zvláštne povolenie na rok 2022.

Medzinárodná konferencia, 18. – 19. máj 2023, Banská Bystrica/Zvolen

Aktuality,
Medzinárodná konferencia MANAŽMENT RIZÍK; ZMENA KLÍMY A VODNÉ TOKY 18. - 19. máj 2023 Banská Bystrica/Zvolen

Plánovaná jarná simulovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja

Aktuality, Dunaj č. 3,
Obdržali sme nasledovnú informáciu od VVB, š.p.: oznamujeme Vám, že na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy (ŠOP SR) sa uskutoční jarná umelá záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja (ĽRS) zvýšenými prietokmi s či...