Aktuality - články

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 33. týždeň

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 33. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 33. pracovnom týždni (od 15.8. do 19.8.2016): Sekretariát SRZ: Spracovávanie podkladov na web (týždenný report, aktuality, oznamy). Príprava všetkých potrebných vecí na výstavu Agrokomplex v Nitre. Aktívna účasť na 43. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. Príprava podkladov na zasadnutie Prezídia a Rady SRZ,

Odkiaľ sa vzal boleň?

Prieskum veľkých nádrží pomocou elektrického agregátu niekoľko mesiacov po nerese rýb len málokedy jednoznačne ukáže, ako neres dopadol a aké sú množstva tohoročného plôdika. To sa nám aj potvrdilo. Kým na Zemplínskej šírave sa aspoň preukázal tohtoročný plôdik zubáča veľkoústeho a pekná šťučka, na podstatne hlbšej vodnej nádrží Ružín na toku Hornád bolo preukazovanie úspešnosti

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 32. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 32. pracovnom týždni (od 8.8. do 12.8.2016): Sekretariát SRZ: Spracovávanie podkladov na web (týždenný report, aktuality, oznamy). Založenie stránky Slovenského rybárskeho zväzu na sociálnej sieti Facebook. Pracovné stretnutie so zástupcami firmy Sports, s.r.o. za účelom dohodnutia obchodných podmienok na inzerovanie v tlačivách Slovenského rybárskeho zväzu. Rokovanie so

Zemplínske repete

S niekoľkomesačným časovým odstupom bol dňa 9. augusta 2016 uskutočnený ďalší prieskum Zemplínskej šíravy, ktorý bol rozšírený o oblasť prívodného kanála, kde sme odlovili ryby na vyšetrenie pre RVPS Michalovce. Zátoky, v ktorých sme lovili ryby v polovici apríla neboli pre znížený stav vody prístupné na člne, preto sme odlov vykonali na iných lokalitách pobrežného

Kontrola ťažby riečneho štrku v Bytči

Dňa 15.augusta 2016 vykonali pracovníci Sekretariátu SRZ Rada Žilina z Odboru tečúcich vôd, za prítomnosti rybárskeho hospodára MO SRZ Bytča, kontrolu realizácie ťažby štrku na rieke Váh pri meste Bytča. Žiadateľ získal rozhodnutie Okresného úradu v Bytči a v Žiline na ťažbu riečneho materiálu nad cestným mostom v Bytči. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie podmienok

Prieskum na vodnom toku Turiec

Prieskum na vodnom toku Turiec so zameraním na zistenie aktuálneho druhového zloženia ichtyofauny na 3 lokalitách Dňa 9. augusta Odbor tečúcich vôd realizoval ichtyologický prieskum na vodnom toku Turiec so zameraním na zistenie aktuálneho druhového zloženia ichtyofauny na 3 lokalitách, a to pod 1. migračnou bariérou v Martine, v Moškovci pri cestnom moste a posledná lokalita bola pri Turčianskych

4-3750-1-1 VN Ružín – zvýšený obsah ortuti v rybách

Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves vykonala dňa 3. augusta 2016 veterinárnu kontrolu na došetrenie protokolu č. 4291/16 zo dňa 28.7.2016. V rámci monitoringu poľovnej zveri a rýb v SR v roku 2016 boli z rieky Hornád v k. ú Margecany, ktorá je súčasťou vodnej nádrže Ružín, odobraté vzorky pleskáča vysokého a jalca (zmesná vzorka). Štátny veterinárny a potravinový ústav

Výstava Agrokomplex v Nitre s účasťou SRZ

Vážení rybári a členovia SRZ, Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina si Vás touto cestou dovoľuje pozvať na medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu AGROKOMPLEX 2016, ktorá sa bude konať v dňoch 18.08.2016 – 21.08.2016 v Nitre. V rámci tejto výstavy budeme mať vlastný stánok SRZ, v ktorom budete môcť diskutovať so štatutárnymi zástupcami SRZ a odbornými zamestnancami na témy, ktoré Vás

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 31. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 31. pracovnom týždni (od 1.8. do 5.8.2016): Sekretariát SRZ: Spracovávanie podkladov na web (týždenný report, aktuality, oznamy) Kompletné organizačné zastrešenie účasti Slovenského rybárskeho zväzu na 43. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre, ktorá sa bude konať v dňoch 18.8 až 21.8.2016, kde bude mať Slovenský

Odborný seminár k problematike lipňa tymiánového a lipňových vôd na Slovensku

SRZ – Rada Vás informuje o pripravovanom odbornom seminári venovanom problematike lipňa tymiánového a lipňových vôd na Slovensku, ktorý sa uskutoční 7. septembra 2016 o 13,00 hod. na Sekretariáte Rady SRZ v Žiline. Seminár je určený najmä pre rybárskych hospodárov ZO SRZ, ktoré majú rybárske revíry s výskytom lipňa. Hlavným cieľom seminára je opísať súčasný stav lipňa a lipňových vôd (ochrana, chov

Top