Kategória: Aktuality

Brigáda na Zemplínskej šírave MsO SRZ Michalovce 1. časť

Aktuality, Pre rybárov, Revíry, Rybárske revíry,
Zemplínska šírava 18.4.2015 Obhliadka počas týždňa a tesne pred sobotou, nám potvrdili , že to bude ťažký oriešok tohto roku s brigádou na Zemplínskej šírave. Napriek t...

VN Zemplínska Šírava – zníženie hladiny

Aktuality, Revíry, Rybárske revíry,
Zníženie hladiny na VN Zemplínska Šírava V súvislosti s rekonštrukciou bezpečnostného priepadu v Zalužiciach bude počas doby trvania rekonštrukcie znížená prevádzková hladina na vodnej nádrži Zemplínska Šírava na úroveň 111,00 m n.m. Stavba „Zemplínska Šírava – rekonštrukcia bezpečno...

Vyhodnotenie výberového konania na logo 35. MS klubov

Aktuality,
Výsledok výberového konania na logo 35. Majstrovstiev sveta klubov v LRU – plávaná Ústredná organizačná komisia 35. Majstrovstiev sveta klubov v LRU – plávaná ďakuje všetkým účastníkom výberového konania na logo a vyhlasuje, že víťazom sa stal pán Ivan Martiška so svojim návrh...

Ceniny SRZ

Aktuality,
Ceniny SRZ sú tu: https://www.srzrada.sk/ceniny-srz/

Inzerát – predaj nehnuteľností – Bytča

Aktuality,
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina so sídlom Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina ponúka na predaj v meste Bytča, na Družstevnej ulici nehnuteľnosti, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované v kat. území Veľká Bytča na liste vlastníctva č. 1823 ako: rodinný dom čs. ...

2-0530-1-1 Dunaj č. 3 – Materiálová jama „A“ – Areál Vojkanské jazero

Aktuality,
Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o odobratí rybárskeho revíru 2-0530-1-1 Materiálová jama A (Dunaj č. 3) k 01.01.2015 upozorňujeme, že uvedený revír nie je súčasťou povolení na rybolov pre rok 2015 vydaných Slovenským rybárskym...

2-0530-1-1 Dunaj č. 3 – Materiálová jama "A" – Areál Vojkanské jazero

Aktuality,
Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o odobratí rybárskeho revíru 2-0530-1-1 Materiálová jama A (Dunaj č. 3) k 01.01.2015 upozorňujeme, že uvedený revír nie je súčasťou povolení na rybolov pre rok 2015 vydaných Slovenským rybárskym...

Chyba v rybárskom poriadku pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov

Aktuality,
Upozorňujeme držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov platných od 1.1.2015, že v rybárskom poriadku je na strane č. 32 nesprávne uvedené číslo rybárskeho revíru Topľa č. 5b, správne číslo je 4-2851-1-4. Chyba pravdepodobne vznikla pri grafickom zapracovaní zmien do ry...