Z činnosti sekretariátu - články

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 28. týždeň

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 28. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 28. pracovnom týždni (od 9.7. do 13.7.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Príprava všetkých potrebných náležitostí potrebných pre konanie XII. Snemu SRZ. Rokovanie tajomníka SRZ s členom SRZ MsO Žilina o spolupráci na organizovaní medzinárodnej konferencie Súčastnosť a perspektíva Lipňa tymianového na Slovensku,

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 27. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 27. pracovnom týždni (od 2.7. do 6.7.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Zahájenie príprav všetkých potrebných náležitostí potrebných pre konanie XII. Snemu SRZ. Čerpanie dovolenky. Odbor investícií a správy majetku: Prebieha príprava internetového pripojenia – Brzotín a chata Dedinky. Prebieha

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 26. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 26. pracovnom týždni (od 25.6. do 29.6.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Pomoc pri zabezpečení kurzu na obsluhu elektrického agregátu. Návšteva výstaviska Agrokomplex za účelom prípravy zázemia pre účasť Slovenského

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 25. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 25. pracovnom týždni (od 18.6. do 22.6.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Účasť prezidenta SRZ a tajomníka SRZ na zasadnutiach v NR SR, kde sa v tomto týždni schvaľoval zákon o rybárstve. Účasť tajomníka

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 24. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 24. pracovnom týždni (od 11.6. do 15.6.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Účasť prezidenta SRZ a tajomníka SRZ na zasadnutiach v NR SR, kde sa v tomto týždni schvaľoval zákon o rybárstve. Odbor investícií

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 23. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 23. pracovnom týždni (od 4.6. do 8.6.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Rokovanie tajomníka SRZ so zástupcom poisťovacej spoločnosti Respect o sponzorstve detských rybárskych pretekov Zlatý Blyskáč formou finančnej podpory. Podpísaná

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 22. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 22. pracovnom týždni (od 28.5. do 1.6.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Príprava a odoslanie materiálov k blížiacemu sa zasadnutiu Prezídia a Rady SRZ. Zábezpeka ubytovania a stravovania na výjazdové zasadnutie Rady SRZ. Sumarizácia

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 21. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 21. pracovnom týždni (od 21.5. do 25.5.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Spracovanie podkladov pre spoločnosť Viadon, s.r.o. k elektronizácii SRZ. Príprava a zaslanie pozvánok k blížiacemu sa zasadnutiu Prezídia a Rady SRZ. Sumarizácia

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 20. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 20. pracovnom týždni (od 14.5. do 18.5.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Spracovanie podkladov pre spoločnosť Viadon, s.r.o. k elektronizácii SRZ. Príprava a zaslanie pozvánok k blížiacemu sa zasadnutiu Prezídia a Rady SRZ. Pracovné

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 19. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 19. pracovnom týždni (od 7.5. do 11.5.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Účasť tajomníka SRZ na rybárskych pretekov funkcionárov TN-kraja v Dubnici nad Váhom a na seminári organizovaného SRZ v Žiline – Novela

Top