Kategória: Deti a mládež

Rybársky krúžok MO SRZ Turčianske Teplice

Práca s deťmi - Žilinský kraj,
Krúžok pracoval v šk. roku 2018/2019 pod hlavičkou Centra voľného času Turčianske Teplice, ktoré poskytlo priestory na stretávanie. V zimných mesiacoch sme venovali čas na štúdium a výklad zákonu 216/2018 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z. Pri čítaní sme rozoberali jednotlivé paragrafy a pre...

História práce s deťmi a mládežou v MO SRZ Spišská Stará Ves

Práca s deťmi - Prešovský kraj,
Výchovou mládeže sa naša MO SRZ Spišská Stará Ves venovala prostredníctvom svojho člena p. Šímu, ktorý ako riaditeľ JSŠ zorganizoval v roku 1963 pri tejto škole pioniersky krúžok s počtom 12 pionierov. V prvom roku sa venovali teoretickej výučbe základov športového rybárstva, chovu, ochrane a ryb...

Sme možno iní ako iné krúžky – Detský rybársky krúžok Levoča

Práca s deťmi - Prešovský kraj,
Nestretávame sa presne na daný deň a hodinu ako v mnohých iných krúžkoch, ale tiež sme šikovné a dobré deti. Vieme, alebo sa učíme loviť ryby a ešte veľa iných vecí. Prispôsobujeme sa počasiu, no nezaskočí nás ani zima ani dážď. Ako nám hovoria- však nie ste z cukru. Začalo to pred rokmi, kedy ná...

Detský rybársky krúžok pri MO SRZ Bytča – Detské rybárske preteky KADURKA r. 2019

Práca s deťmi - Žilinský kraj,
Aj tento rok tak ako už viac rokov po sebe sme ukončili náš rybársky krúžok detskými rybárskymi pretekmi pre deti, ktoré navštevovali tento krúžok na našom miestnom rybníku Kadurka. Deti si mohli v praxi vyskúšať čo sa na krúžku preberalo priamo pri vode. Rybolovná technika bola dobrovoľná, ka...

Práca s deťmi v MO SRZ Čierna nad Tisou

Práca s deťmi - Košický kraj,
Miestna organizácia slovenského rybárskeho  zväzu v Čiernej nad Tisou už dlhoročne organizuje tábor mladých rybárov, ktorý sa uskutočňuje na začiatku prázdnin vo voľnej prírode z niektorých ramien Tisa alebo rybníku Čéne. Cieľom tohto podujatia je ,aby deti na zači...