Práca s deťmi – Košický kraj - články

Rybárske krúžky v MO SRZ Trebišov

Rybárske krúžky v MO SRZ Trebišov

MO SRZ Trebišov v roku 2019 pracovala s mládežou veľmi aktívne. Zrealizované boli všetky podujatia, ktoré boli naplánované pre daný rok. Deťom a mládeži sa venovalo na záujmových krúžkoch, ktoré sa uskutočňujú v Dome rybárov v Trebišove pre žiakov zo spádovej oblasti Trebišov. Ako druhý záujmový krúžok prebieha v Parchovanoch pre deti a mládež zo spádovej oblasti Parchovany a taktiež  deti a mládež zo

Mestská organizácia Michalovce – Tábor Mladých rybárov

19. ročník tábora mladých rybárov začal v piatok 19.7.2019. Od 9h sa nám začali hlásiť deti, ktorí prejavili záujem o tento druh rybárskej výučby v love rýb. Tohto roku postupne k vystrojovaniu v podobe tričiek a čapice prišlo 26 deti. Po oblečení do rovnakých tričiek a rozlúčke s rodičmi nasledovalo slávnostné uvítanie a rozdelenie do skupín. Ubytovanie v stane bolo pre väčšie deti,

Prvomájový pretek detí

13. ročník preteku deti našej MsO Michalovce pripadol už tradične na 1. mája 2019. Tohtoročná streda nebola k deťom prívetivá. Počasie na aké si nepamätáme odradilo veľa záujemcov z radov malých rybárov, ale aj rodičov. Ešte o šiestej ráno rodičia vyvolávali organizátorovi či sa pretek uskutočni. Riskli sme to a verili sme, že sa počasie

Tábor mladých rybárov

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, Už po 8-krát usporiadala Mestská organizácia SRZ Michalovce tábor mladých rybárov, ktorý trval v dňoch 20-22.7.2018. 8. ročníka sa zúčastnilo 28 registrovaných detí a 14 dospelých členov výboru a rybárskej stráže MsO SRZ Michalovce. Tábor bol už tradične na Zemplínskej šírave v stredisku Paľkov na chatke mestskej organizácie. Aby bol tábor zaujímavejší,

Top