Práca s deťmi – Trnavský kraj - články

Detský rybársky krúžok MO SRZ Šaštín-Stráže

Detský rybársky krúžok MO SRZ Šaštín-Stráže

Krúžok mladých rybárov  pracuje pri MO SRZ Šaštín-Stráže už viac ako 40 rokov. Počas tohto obdobia vychoval stovky mladých rybárov a poskytol im možnosť aktívneho využitia voľného času pri športovom rybolove. V súčasnosti pracuje pod vedením p. Dušana  Schlossera. Deti sa stretávajú pri vode najmä na revíre 2-4010 – Štrkovisko Šaštín-Stráže, kde sa pripravujú pop praktickej stránke.

Detský rybársky krúžok MsO SRZ Sereď

Aj v roku 2019 členovia Feeder Teamu Sereď organizovali Detský rybársky krúžok. S deťmi, ktoré mali záujem o členstvo v krúžku, sme sa stretávali dvakrát do mesiaca  v zasadacej miestnosti rybárskeho domu v Seredi. Činnosť krúžku bola zameraná hlavne na: *oboznamovanie sa s Rybárskym zákonom * na rozvíjanie rybárskych zručností začínajúcich rybárov * spoznávanie techník lovu * zostrojenie jednotlivých udíc

Činnosť detského rybárskeho krúžku SRZ MO Kúty

Náš rybársky krúžok funguje pod záštitou Centra voľného času (CVČ Kamarád) a je určený pre deti základnej školy. Krúžok trvá počas školského roka. Počas sezóny sa snažíme tráviť čo najviac času pri vode a v zime prebieha teoretická časť v priestoroch CVČ. Organizujeme každoročne taktiež detské rybárske preteky, kde býva hojná účasť a to viac ako 50 detí. Každý pretekár

Detský rybársky deň SRZ MO Holíč

Tento ročník sme sa v organizácii rozhodli , že tradičné detské rybárske preteky nebudeme robiť formou súťaženia o prvé miesto , ale tak aby si tento deň užili všetky deti a na konci nebol nikto sklamaný , že nevyhral alebo nezískal žiadnu cenu. Dňa 9.6. sa skoro ráno sa pred rybárskou chatou na štrkovisku Boričky 1 stretlo 37 mladých

Kamenáč CUP 2019

28.7.2019 uskutočnil KLUB LRU Trnava v spolupráci s DRK pri MsO SRZ Trnava detské rybárske preteky Kamenáč cup 2019 na popularizáciu lovu rýb na plávanú a zároveň propagácii spôsobu lovu chyť a pusť. Revír 2-2050-1 kaprový úsek riečky Parná je na tento spôsob lovu veľmi vhodný nielen svojou bohatou osádkou rýb, ale aj pomalým tokom a dostatočnou hĺbkou

Detské rybárske kaprové preteky REMI CUP

Detské rybárske kaprové preteky REMI CUP o pohár starostky obce Banka   Organizátor: MsO SRZ Piešťany Dátum konania: 11.05.2019 Miesto konania: Obtokové Rameno (Piešťany), revír 2-1880-1-1 Navigácia: pri Krajinskom moste v Piešťanoch Bodované ryby: Kapor, amur, lieň, karas, sumec (bodujú sa ryby aj ktoré nedosahujú lovnú mieru) Lovné miesta: žrebovanie pred pretekom pri prezentácii Pretekári:

Trnavská juniorka 2019

Klub LRU Trnava a DRK pri MsO SRZ Trnava pozýva mladých rybárov na rybársky pretek TRNAVSKÁ JUNIORKA 2019   Celoslovenský pretek  jednotlivcov v LRU plávaná podľa pravidiel CIPS určený na propagáciu športového rybolovu medzi mladými rybármi. Zúčastniť sa môžu aj neregistrovaní pretekári.  V kategórii U15 a v kategórii U20 na vodnej nádrži  BUKOVÁ –  11.5.2019

Top