Práca s deťmi – Trnavský kraj - články

Detský rybársky deň SRZ MO Holíč

Detský rybársky deň SRZ MO Holíč

Tento ročník sme sa v organizácii rozhodli , že tradičné detské rybárske preteky nebudeme robiť formou súťaženia o prvé miesto , ale tak aby si tento deň užili všetky deti a na konci nebol nikto sklamaný , že nevyhral alebo nezískal žiadnu cenu. Dňa 9.6. sa skoro ráno sa pred rybárskou chatou na štrkovisku Boričky 1 stretlo 37 mladých

Kamenáč CUP 2019

28.7.2019 uskutočnil KLUB LRU Trnava v spolupráci s DRK pri MsO SRZ Trnava detské rybárske preteky Kamenáč cup 2019 na popularizáciu lovu rýb na plávanú a zároveň propagácii spôsobu lovu chyť a pusť. Revír 2-2050-1 kaprový úsek riečky Parná je na tento spôsob lovu veľmi vhodný nielen svojou bohatou osádkou rýb, ale aj pomalým tokom a dostatočnou hĺbkou

Detské rybárske kaprové preteky REMI CUP

Detské rybárske kaprové preteky REMI CUP o pohár starostky obce Banka   Organizátor: MsO SRZ Piešťany Dátum konania: 11.05.2019 Miesto konania: Obtokové Rameno (Piešťany), revír 2-1880-1-1 Navigácia: pri Krajinskom moste v Piešťanoch Bodované ryby: Kapor, amur, lieň, karas, sumec (bodujú sa ryby aj ktoré nedosahujú lovnú mieru) Lovné miesta: žrebovanie pred pretekom pri prezentácii Pretekári:

Trnavská juniorka 2019

Klub LRU Trnava a DRK pri MsO SRZ Trnava pozýva mladých rybárov na rybársky pretek TRNAVSKÁ JUNIORKA 2019   Celoslovenský pretek  jednotlivcov v LRU plávaná podľa pravidiel CIPS určený na propagáciu športového rybolovu medzi mladými rybármi. Zúčastniť sa môžu aj neregistrovaní pretekári.  V kategórii U15 a v kategórii U20 na vodnej nádrži  BUKOVÁ –  11.5.2019

RYPOMIX ŠTUPLÍK CUP 2019

Seriál pretekov ŠTUPLÍK CUP vznikol v roku 2015z dôvodu podchytiť záujem detí a mládeže ktoré sa chcú zdokonaľovať a prípadne začať svoju pretekársku činnosť v plávanej. Hlavným organizátorom seriálu pretekov ŠTUPLÍK CUP, je ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉ­ HO RYBOLOVU, Spoluorganizátor seriálu pretekov ŠTUPLÍK CUP:   SEKCIA LRU-P  pri Rade SRZ , Žilina Pretek: RYPOMIX ŠTUPLÍK CUP Spoluorganizátori a

ROBINSON® FEEDER CUP 2019

KINDER FEEDER TOUR 2019   Seriál pretekov KINDER FEEDER TOUR vznikol v roku 2013 z dôvodu absencie dlhodobých súťaží detí v LRU feeder, ako aj z dôvodu podchytiť záujem detí a mládeže o túto techniku v DRK, aj v rámci Slovenska. Hlavnými organizátormi pretekov sú DRK JAROSLAVA HELERA a ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU Každý pretek nemôže existovať bez pomoci sponzorov. Počas šiestych rokov

Detský rybársky tábor na Čepenskom ramene 2018

Tradične počas letných prázdnin organizuje Feeder Team Sereď Detský rybársky tábor pod záštitou SRZ MsO Sereď. V termíne 19.- 22. júla 2018 sa uskutočnil siedmy ročník, ktorý sa konal na rybárskom revíre mestskej organizácie Rameno Horný Čepeň. Tábor organizujeme pre deti, ktoré v priebehu školského roku navštevujú detský rybársky krúžok pri mestskej organizácii. Teší nás

Top