Kategória: Práca s deťmi – Košický kraj

Práca s deťmi v MO SRZ Čierna nad Tisou

Práca s deťmi - Košický kraj,
Miestna organizácia slovenského rybárskeho  zväzu v Čiernej nad Tisou už dlhoročne organizuje tábor mladých rybárov, ktorý sa uskutočňuje na začiatku prázdnin vo voľnej prírode z niektorých ramien Tisa alebo rybníku Čéne. Cieľom tohto podujatia je ,aby deti na zači...

Rybárske krúžky v MO SRZ Trebišov

Aktuality, Deti a mládež, Práca s deťmi - Košický kraj,
MO SRZ Trebišov v roku 2019 pracovala s mládežou veľmi aktívne. Zrealizované boli všetky podujatia, ktoré boli naplánované pre daný rok. Deťom a mládeži sa venovalo na záujmových krúžkoch, ktoré sa uskutočňujú v Dome rybárov v Trebišove pre žiakov zo spádovej oblasti Trebišov. Ako druhý záujmový ...

Mestská organizácia Michalovce – Tábor Mladých rybárov

Aktuality, Deti a mládež, Práca s deťmi - Košický kraj,
19. ročník tábora mladých rybárov začal v piatok 19.7.2019. Od 9h sa nám začali hlásiť deti, ktorí prejavili záujem o tento druh rybárskej výučby v love rýb. Tohto roku postupne k vystrojovaniu v podobe tričiek a čapice prišlo 26 deti. Po oblečení do rovnakých t...

Prvomájový pretek detí

Aktuality, Práca s deťmi - Košický kraj,
13. ročník preteku deti našej MsO Michalovce pripadol už tradične na 1. mája 2019. Tohtoročná streda nebola k deťom prívetivá. Počasie na aké si nepamätáme odradilo veľa záujemcov z radov malých rybárov, ale aj rodičov. Ešte o šiestej ráno rodičia vyvolávali organizátorovi či sa pretek uskutočni....

Tábor mladých rybárov

Aktuality, Práca s deťmi - Košický kraj,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, Už po 8-krát usporiadala Mestská organizácia SRZ Michalovce tábor mladých rybárov, ktorý trval v dňoch 20-22.7.2018. 8. ročníka sa zúčastnilo 28 registrovaných detí a 14 dospelých členov výboru a rybárskej stráže MsO SRZ Michalovce. Táb...