Kategória: Práca s deťmi – Prešovský kraj

História práce s deťmi a mládežou v MO SRZ Spišská Stará Ves

Práca s deťmi - Prešovský kraj,
Výchovou mládeže sa naša MO SRZ Spišská Stará Ves venovala prostredníctvom svojho člena p. Šímu, ktorý ako riaditeľ JSŠ zorganizoval v roku 1963 pri tejto škole pioniersky krúžok s počtom 12 pionierov. V prvom roku sa venovali teoretickej výučbe základov športového rybárstva, chovu, ochrane a ryb...

Sme možno iní ako iné krúžky – Detský rybársky krúžok Levoča

Práca s deťmi - Prešovský kraj,
Nestretávame sa presne na daný deň a hodinu ako v mnohých iných krúžkoch, ale tiež sme šikovné a dobré deti. Vieme, alebo sa učíme loviť ryby a ešte veľa iných vecí. Prispôsobujeme sa počasiu, no nezaskočí nás ani zima ani dážď. Ako nám hovoria- však nie ste z cukru. Začalo to pred rokmi, kedy ná...

Činnosť rybárskeho krúžku „Mladý rybár“ pri MO SRZ Kežmarok za rok 2019

Aktuality, Deti a mládež, Práca s deťmi - Prešovský kraj,
Činnosť v krúžku bola v tomto roku veľmi pestrá a zaujímavá. Každý druhý štvrtok patril mladým rybárom v krúžku. Okrem teoretických vedomostí si mali možnosť vyskúšať aj praktické zručnosti v podobe výroby plavákov, rotačiek, mušiek, ale aj zdokonaľovanie sa v rybolovných technikách. Zapájali sa ...

Letný tábor „Mladých rybárov“ v spolupráci s MO SRZ Svit a CVČ vo Svite

Aktuality, Deti a mládež, Práca s deťmi - Prešovský kraj,
V dňoch 10. - 12. 7. 2019 sme urobili letný tábor „Mladých rybárov“ v spolupráci s MO SRZ Svit a CVČ vo Svite. Tábor bol zameraný na zhodnotenie činnosti a nadobudnutých vedomostí a zručností počas zimných mesiacov. Vedomosti z poznávania rýb, lovných mier a zákona o rybárstve boli preverené pred...

III. ročník detských rybárskych pretekov na revíry VN Bor – Továrne

Aktuality, Deti a mládež, Oznamy, Práca s deťmi - Prešovský kraj,
MOSRZ Vranov nad Topľou v spolupráci s CVČ vo Vranove nad Topľou - rybárskeho krúžku usporiadala tento rok 28. 07. III. ročník detských rybárskych pretekov v love rýb na plávanú na miestnom revíry VN Bor – Továrne. Aj keď účasť bola nižšia akú sme očakávali išlo o vydarenú akciu. Pekné počasie...

12-ty ročník preteku Popradský Kapor na VN Grébpark

Aktuality, Deti a mládež, Práca s deťmi - Prešovský kraj,
Popradská organizácia usporiadala tento rok v máji v poradí už 12- ty ročník otváracích pretekov kaprovej sezóny v love rýb na položenú a plávanú na miestnom revíry VN Gŕebpark – Popradský Kapor. Pretek sa uskutočnil po daždivom týždni s obavami či sa pre počasie konať bude nakoniec za slnečne...