Kategória: Kormorán veľký

Sčítanie kormoránov, 13.1.2024

Aktuality, Kormorán veľký, Pre organizačné zložky SRZ,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, dňa 13. januára 2024 bude na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu prebiehať sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách a to v čase od 14:00 do 17:00 hod. Viac informácii nájdete v priložených dokumentoch. ...

Obmedzenie lovu a plašenia kormorána veľkého počas zimného sčítania vodného vtáctva

Aktuality, Kormorán veľký,
V nadväznosti na sčítanie kormorána veľkého bude v dňoch od 12.1.2023 do 15.1.2023 zakázané plašiť a loviť kormorána veľkého podľa aktuálnej platnej výnimky ( č. 10193/2021-9.1 (26/2021 – rozkl.)

V zmysle výnimky na odstrel kormorána je potrebné každý odstrel hlásiť vopred

Aktuality, Kormorán veľký, O nás v médiách,
Žilina 19. januára (TASR) – Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko na sociálnej sieti obvinila rybárov z nedodržiavania výnimky na odstrel kormorána. Ochranári tvrdia, že rybári strieľali kormorány počas zimného sčítania vodného vtáctva v čase, keď bol ich odstrel zakázaný (1...

Informácie k rozhodnutiu o povolenom usmrcovaní a úmyselnom plašení kormorána veľkého

Kormorán veľký, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, Dňa 22. decembra 2021 nám bolo doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. č. 10193/2021-9.1(26/2021-rozkl.) zo dňa 17. decembra 2021 (Ďalej len „rozhodnutie“), ktorým je za určitých podmienok povolené úmyselné usmrcovanie a úmyselné plaše...

Rozhodnutie o povolení výnimky – kormorán veľký

Aktuality, Kormorán veľký,
Dňa 22. decembra 2021 nám bolo doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, ktorým je povolená výnimka zo zákazov ustanovených zákonom o ochrane prírody. Výnimkou sa povoľuje za určitých podmienok úmyselne usmrcovať a úmyselne rušiť jedincov chráneného druhu živočícha - kormorána...

Kormorán veľký už ani na Slovensku nie je druhom európskeho významu

Aktuality, Kormorán veľký, O nás v médiách,
V tohtoročnej výnimke znížilo MŽP maximálny počet ulovených jedincov na 575. Na základe žiadosti Slovenskej ornitologickej spoločnosti skrátilo MŽP čas lovenia a plašenia o šesť týždňov. Bratislava/Žilina 14. júna (TASR) – Kormorán veľký už nie je ani na Slovensku chráneným druhom európskeho v...

Podanie rozkladu voči rozhodnutiu MŽP SR vo veci udelenia výnimky na úmyselné rušenie a usmrcovanie kormorána veľkého

Aktuality, Kormorán veľký,
Dovoľujeme si Vás informovať, že SRZ bolo doručené rozhodnutie MŽP SR vo veci udelenia výnimky na úmyselné rušenie a usmrcovanie kormorána veľkého. Nakoľko je toto rozhodnutie pre ichtyofaunu revírov SRZ nedostačujúce, bol voči nemu podaný nasledovný rozklad (viď príloha)