Kategória: Kormorán veľký

Po 13 rokoch sa na Slovensku opäť nesmie loviť kormorán veľký.

Kormorán veľký, O nás v médiách,
Ministerstvo životného prostredia neudelilo Slovenskému rybárskemu zväzu výnimku na odstrel. Rybári tvrdia, že im kormorán spôsobuje „desaťtisícové škody“. Výnimku z ochrany kormorána udeľovalo ministerstvo od roku 2007, platnosť poslednej päťročnej sa skončila 31. marca 2020. Podľ...

Osobný list ministra ŽP SR p. Budaja tajomníkovi SRZ

Aktuality, Kormorán veľký,
Vážení členovia SRZ, dovoľujeme si Vám v prílohe predložiť odpov...

Sčítanie kormorána veľkého 15.-17.1.2021

Aktuality, Kormorán veľký, Oznamy,
Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vážení rybári, ak sa v rámci vychádzok do prírody v rámci svojho okresu ( za dodržania všetkých platných opatrení na zabránenie šírenia COVID-19) budete nachádzať v dňoch 15. až 17. januára 2021 pri revíroch Vašej MsO/MO SRZ, chcel...

Sčítanie kormorána veľkého 2020

Aktuality, Kormorán veľký, Oznamy, Pre organizačné zložky SRZ,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, v súvislosti s nadchádzajúcim pravidelným medzinárodným sčítaním vodného vtáctva bude prebiehať dňa 18. januára 2020 na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách a to v čase od 14,00 do 17,0...

Súhrnná správa o využití výnimky na plašenie a odlov Kormorána veľkého

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Kormorán veľký, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že Slovenský rybársky zväz má aj v roku 2018 udelenú výnimku na plašenie a odstrel kormorána veľkého na rybárskych revíroch SRZ.

Súhrnná správa o využití výnimky na plašenie a odlov Kormorána veľkého

Kormorán veľký,
Organizované sčítanie kormoránov na nocoviskách sa uskutočnilo 14. januára 2017. Na 68 dohľadaných nocoviskách bolo zaznamenaných 4 643 ks kormorána veľkého (s 10% nepresnosťou). Početnosť kormoránov teda oproti minulému roku klesla o približne 2 400 ks. Tento počet je však potrebné navýšiť o kor...

Dosiahnutie limitu odstrelených jedincov kormorána veľkého

Kormorán veľký, Odbor tečúcich vôd,
Informujeme ZO SRZ, ktoré sa aktívne venujú uplatňovaniu výnimky na plašenie a odstrel kormorána veľkého, že počet odlovených jedincov ku dňu 15.3.2017 dosiahol 1247 kusov. Do naplnenia ročného limitu 1300 odlovených jedincov stanovenom rozhodnutím Ministerstva životného prost...

Odlov kormorána veľkého

Kormorán veľký,
V mesiaci január 2017 sa na rybárskych revíroch SRZ podarilo odloviť 918 ks kormorána veľkého. Tento enormný nárast odlovených kormoránov je následkom zámrzu takmer všetkých vodných plôch na Slovensku. Kormorány sa koncentrovali predovšetkým na tokoch pod vodnými dielami alebo na širších podhorsk...

Sčítanie kormoránov – termín 14. januára 2017

Kormorán veľký,
Informujeme všetkých rybárov, že dňa 14. januára 2017 (sobota) sa v čase od 14:00 – 17:00 hod. uskutoční celoeurópske zimné sčítanie vodného vtáctva, v rámci ktorého Slovenský rybársky zväz v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou SOS/BirdLife Slovensko každoročne o...

Nálety kormoránov na východnom Slovensku

Aktuality, Kormorán veľký,
Dňa 11.1.2017 hospodári Zemplínskej šíravy a MsO SRZ Michalovce - p. Tegi a p. Kačmarský začali s výrezom dier na VN Materiálová jama a VN Vinianske jazero. Ľad mal neskutočnú hrúbku, konkrétne na VN Vinianske jazero až 40 cm. Brigádnikom dalo prerezanie otvorov pekne zabrať, a to aj napriek t...