Kategória: Kormorán veľký

Informácia o aktuálnom stave odlovených kormoránov

Aktuality, Kormorán veľký,
V skratke Vám prinášame aktuálnu informáciu o počte odlovených jedincov kormorána veľkého. K dnešnému dňu – 7.11.2016 je aktuálne evidovaný počet odlovených kormoránov 657 ks. Do konca roka je možné odloviť ešte 643 ks.

Výnimka na plašenie a odlov kormorána veľkého od roku 2009 – zhrnutie

Kormorán veľký,
Od roku 2009 prebiehalo na lovných rybárskych revírov Slovenského rybárskeho zväzu plašenie a priamy odlov kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo). Organizované sčítanie kormoránov na nocoviskách sa uskutočnilo vždy v januári nasledujúceho roku.

Súhrnná správa o využití výnimky z ochrany kormorána veľkého za obdobie 2015/2016

Kormorán veľký,
Celkovo SRZ počas zimného sčítania zorganizovaného dňa 16. januára 2016 sčítal na 59 nocoviskách 7034 ks jedincov kormorána veľkého. Početnosť kormoránov teda oproti minulému roku vzrástla o vyše 1000 ks. Najväčší nárast zimujúcich kŕdľov bol zaznamenaný na Dunaji. Na základe zaslaných formulárov...

Počet odlovených kormoránov v januári 2016 bol 206 ks

Kormorán veľký,
Po zosumarizovaní hlásení o odlove kormorána veľkého za mesiac január od ZO SRZ poskytujeme nasledovnú informáciu: V mesiaci január 2016 bolo na rybárskych revíroch SRZ odlovených 206 ks kormorána veľkého. Pre rok 2016 je možné na základe udelenej výnimky z Ministerstva životného prost...

Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách

Kormorán veľký,
Dňa 16. januára 2016 sa uskutoční celoeurópske zimné sčítanie vodného vtáctva. SRZ v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou SOS/BirdLife Slovensko organizuje v tomto termíne sčítanie zimujúcich populácií kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na rybárskych...

Kormorán – nahlasovanie poľovačiek a odstrelených jedincov

Kormorán veľký,
Od septembra tohto roku je v platnosti výnimka na plašenie a odstrel kormorána veľkého na lovných a chovných rybárskych revíroch. Podmienky, za ktorých sa môže loviť a na ktorých revíroch SRZ sa môže loviť a plašiť sú uverejnené

Výnimka na plašenie a odlov kormorána veľkého – revíry SRZ

Kormorán veľký,
Slovenský rybársky zväz obdržal dňa 16.09.2015 rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. 4949/2015-1.10.2 (10/2015-rozkl.), ktorým sa SRZ - Rada Žilina povoľuje úmyselne usmrcovať a rušiť jedince chráneného druhu živočícha – kormorána veľkého.  

Súhrnná správa o využití výnimky z ochrany kormorána veľkého za obdobie 2014/2015

Kormorán veľký,
1.) Uplatňovanie výnimky na lovných rybárskych revíroch v užívaní SRZ. V sezóne 2014-2015 bolo na lovných rybárskych revíroch v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu možné realizovať plašenie a priamy odlov kormoránov veľkých (Phalacrocorax carbo) v rozsahu a za podmienok stanovených rozhodnutí...

Formulár sčítania kormorána veľkého a záznam o love

Kormorán veľký,
V jednotlivých dokumentoch sú uvedené sčítanie a záznam o love kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo).  Formulár na sčítani...