Kategória: Kormorán veľký

Stanovisko SRZ-Rada Žilina k problematike predačného tlaku kormorána veľkého na rybárskych revíroch SRZ

Kormorán veľký,
Z hľadiska početnosti, ako aj časovej a priestorovej distribúcie populácie, výskyt zimujúcich kormoránov v súčasnosti predstavuje vo viacerých oblastiach Slovenska neprirodzený a nežiadúci fenomén, keďže pôvodné spoločenstvá rýb nie sú na vplyv takéhoto rozsahu prispôsobené. Dochádza tak k neodha...

Rozhodnutie MŽP SR – Kormorán: predĺženie platnosti do 31.3.2015

Kormorán veľký,
Rozhodnutie MŽP SR – Kormorán: predĺženie platnosti do 31.3.2015 Oznamujeme ZO SRZ, že platnosť rozhodnutia MŽP SR č. 3870/2009-2.2 zo dňa 26.5.2009, ktorým bola povolená výnimka zo zákazov ustanovených v § 35 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, t.j...

Záznam z konferencie v Plzni (23.-24.2.2012) „Kormorán veľký a jeho vliv na ichtyofaunu v rybářských revírech“

Kormorán veľký,
Záznam z konferencie v Plzni „Kormorán veľký a jeho vliv na ichtyofaunu v rybářských revírech“ V dňoch 23. a 24. februára 2012 sa v Plzni uskutočnila konferencia s názvom „Kormorán veľký a jeho vliv na ichtyofaunu v rybářských revírech“, ktorú zorganizoval Český rybárs...