Kategória: Z histórie

Z histórie rybárstva

O nás, Z histórie,
Rybolov má veľmi dlhú históriu, tento sa už od nepamäti stal základom obživy našich predkov. Predpokladá sa, že lovom rýb sa zaoberali už aj predchodcovia dnešných ľudí. Najstaršie archeologické objavy svedčia o tom, že už od strednej doby kamennej t. j. u nás v období 10.000 až 5.000 rokov pr...

Vznik Slovenského rybárskeho zväzu

O nás, Z histórie,
Po 1. svetovej vojne existovalo na Slovensku 29 rybárskych spolkov. Mimoriadne úsilie o vytvorenie spoločného rybárského zväzu vyvíjal v tomto období E. Erdelský v spolupráci s Ľ. Fialom, predsedom rybárskeho spolku v Turčianskom Sv. Martine. Výsledkom ich snaženia bolo ustanovujúce valné zhromaž...