Kategória: Právny referát – aktuálne

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 30S/50/2016

Právny referát - aktuálne,
Dňa 23.11.2016 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené uznesenie o priznaní odkladného účinku správnej žalobe. Správna žaloba

Uzatvorenie zmluvy na rekonštrukciu bytovej jednotky

Právny referát - aktuálne,
Obstarávanie zákazky na rekonštrukciu bytovej jednotky v areáli SRZ - Rada Žilina prebehlo v súlade so Smernicou SRZ - Rada Žilina o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, čl.8 - Zadávanie zákaziek s hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 1 000 EUR (predpokladaná hodnota zákazky stanovená v ...

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 25S/2/2015

Právny referát - aktuálne,
Dňa 15.11.2016 sa konalo súdne pojednávanie vo veci žaloby o preskúmanie uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 43/2015 zo dňa 11.09.2015 a návrh na pozastavenie vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia. Vo veci bolo dňa 23.08.2016 vydané uznesenie

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 2S/1/2015

Právny referát - aktuálne,
Dňa 7.11.2016 sa konalo súdne pojednávanie vo veci žaloby o preskúmanie uznesenia č. 113/2014 SRZ – Rada Žilina zo dňa 13.12.2014, ktorej žalobcom je Miloš. O. Vo veci bolo vydané rozhodnutie o zrušení predmetného uznesenia č. 113/2014 SRZ – Rada Žilina a jeho vrátení na ďalšie konanie, a to z...