Kategória: Právo a legislatíva

Ostatné zmluvy SRZ

Zmluvy 2023,
Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku Hrhov

Kúpne zmluvy SRZ

Zmluvy 2023,
Kúpna zmluva J.V.T,sro Kúpna zmluva Agrocoop Hul

Legislatíva SR

Legislatíva SR,
Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve (platný od 1.1.2019)

Ostatné zmluvy SRZ

Zmluvy SRZ,
V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn ostatných zmlúv, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz. Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať "začiernenie" údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie. Pre podrobnejšie informá...

Smernice Rady SRZ

Legislatíva,
V tejto sekcii si môžete stiahnuť vnútorné predpisy zväzu - smernice, ktoré prijíma Rada SRZ v súlade so Stanovami SRZ. Uvedené smernice podrobnejšie upravujú fungovanie a činnosť Slovenského rybárskeho zväzu a sú záväzné pre všetky orgány SRZ, organizačné zložky a pre všetkých členov zväzu. ...

Súdne spory v SRZ – Ukončené

Súdne spory SRZ,
V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn ukončených súdnych sporov, v ktorých bol účastníkom Slovenský rybársky zväz, aj so stručným popisom, priebehom jednotlivých súdnych konaní a trovách súdneho konania. Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé žaloby:

Nepomenované zmluvy SRZ

Zmluvy SRZ,
V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn nepomenovaných zmlúv, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz. Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať "začiernenie" údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie. Pre podrobnejšie in...

Dohody o zabezpečení kontroly a ochrany revírov SRZ

Zmluvy SRZ,
V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn dohôd o zabezpečení kontroly a ochrany revírov, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz.

Zmluvy o dielo SRZ

Zmluvy SRZ,
V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn zmlúv o dielo, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz. Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať "začiernenie" údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie. Pre podrobnejšie informáci...