Kategória: Dokumenty súvisiace s rybárskym právom

Dokumenty súvisiace s rybárskym právom

Dokumenty súvisiace s rybárskym právom,
 Komentár k privlastňovaniu si úlovkov § 14 ods. 2 písm. a)