Kategória: Legislatíva SR

Legislatíva SR

Legislatíva SR,
Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve (platný od 1.1.2019)