Kategória: Legislatíva

Smernice Rady SRZ

Legislatíva,
V tejto sekcii si môžete stiahnuť vnútorné predpisy zväzu - smernice, ktoré prijíma Rada SRZ v súlade so Stanovami SRZ. Uvedené smernice podrobnejšie upravujú fungovanie a činnosť Slovenského rybárskeho zväzu a sú záväzné pre všetky orgány SRZ, organizačné zložky a pre všetkých členov zväzu. ...

Záväzné právne predpisy

Legislatíva,
V tejto sekcii si môžete stiahnuť právne predpisy upravujúce výkon rybárskeho práva a právne predpisy upravujúce činnosť a fungovanie Slovenského rybárskeho zväzu a jeho organizačných zložiek. V rámci jednotlivých príloh nájdete výklad niektorých ustanovení, ktoré sa týkajú výkonu rybárskeho prá...