Kategória: Návrh zákona o rybárstve

Nová vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve – účinnosť od 1. januára 2019

Aktuality, Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 18. júla 2018 bol uverejnený v Zbierke zákonov SR nový Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 1. janu...

Upozornenie na novelizáciu zákona

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s novým právnym predpisom upravujúcim problematiku rybárstva uverejneným v Zbierke zákonov SR ...

Vyhodnotenie petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení podporovatelia petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku, vážení rybári, nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   koncom decembra minulého roka spustil Slovenský rybársky zväz Petíciu za záchr...

Zákon o rybárstve schválený v prospech rybárov – ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení podporovatelia petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku, vážení rybári, nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   po vyše 15 rokoch sa bude rybárstvo na Slovensku riadiť novou modernou legisla...

Návrh zákona o rybárstve v prvom čítaní

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 24. apríla 2018 predseda NR SR prijal rozhodnutie, ktorým navrhol prideliť návrh zákona o rybárstve na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Sloven...

Zaradenie návrhu zákona o rybárstve do rokovania vlády SR

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári i nerybári, členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že v piatok dňa 20. apríla 2018 bol do rokovania Vlády SR predložený podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia návrh Zákona o rybárstve, ktorý bol ako materiál programu rok...

Priebežná informácia k návrhu zákona o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári i nerybári, vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 31. januára 2018 o 14.00 hod. sa konalo druhé rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve na úrovni štátneho tajomníka MŽP ...

Stanovisko z Úradu vlády SR a Kancelárie prezidenta SR k zákonu o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári i nerybári, vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 16. januára 2018 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený list zo strany Úradu vlády SR, v ktorom sa uvádza postúpenie nášho otvoreného listu priamo na MŽP SR na ...

Rozporové konanie k pripomienkam SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári i nerybári, členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 15. januára 2018 sa konalo na Ministerstve životného prostredia SR rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve k vzneseným zásadným pripomienkam SRZ v rámci medzirezortného pripomienkového k...

Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení občania, rybári, naši priatelia a priaznivci, všetci, ktorým nie sú ľahostajné veci verejné a ktorým záleží na budúcnosti a zachovaní rybárstva pre všetkých, dovoľte nám obrátiť sa na Vás s touto výzvou a prosbou o verejnú podporu. Rybárstvo a výkon rybárskeho práva, ak...