Kategória: Návrh zákona o rybárstve

Snaha pracovníkov MŽP SR obísť zástupcov SRZ vo veci prerokovania pripomienok k návrhu zákona o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári i nerybári, členovia Slovenského rybárskeho zväzu, Slovenský rybársky zväz ku dňu 21. novembra 2017 zaslal na Ministerstvo životného prostredia SRZ prostredníctvom

Stanovisko MŽP SR k otvorenému listu pre predsedu vlády SR vo veci návrhu zákona o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári i nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,  dňa 11. októbra 2017 bol predsedovi vlády SR zasielaný otvorený list vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve, ktorý sa koncepčne vymyká hlavnej podstate rybá...

POĎAKOVANIE ZA PODPORU k pripomienkam SRZ!

Návrh zákona o rybárstve,
Veľká vďaka patrí všetkým Vám rybárom i nerybárom, členom a funkcionárom Slovenského rybárskeho zväzu za vyjadrenú podporu k pripomienkam SRZ k návrhu zákona o rybárstve. Pripomienky k zákonu o rybárstve boli všetky zverejnené na stránke SLOV-LEX a dňa 21.11.2017 zaslané a...

Úplne znenie pripomienok SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári i nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu! V rámci podpory, ktorú vyjadrujete prostredníctvom hromadného zbierania podpisov, Vám prinášame kompletné znenie pripomienok Slovenského rybárskeho zväzu k návrhu zákona o rybárstve, ktoré tvoria pripomienky ZO SRZ, pripomienky ...

Podporte pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve!

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári i nerybári, vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu! Rybárstvo a výkon rybárskeho práva, ako jedna z najrozšírenejších voľnočasových aktivít, stojí v súčasnej dobe z dôvodu novo pripravovaného zákona o rybárstve na rázcestí. Cesty, ktorými sa môžu uberať sú buď smerom ku kva...

Vyhodnotenie pripomienok ZO SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 21. októbra 2017 boli na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ prijaté nasledovné uznesenia: Uznesenie č. 104/2017: Rada SRZ odporúča a žiada štatutárnych zástupcov ...

Podporte hromadnú pripomienku k návrhu zákona o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári i nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, rybárstvo a výkon rybárskeho práva, ako jedna z najrozšírenejších voľnočasových aktivít, stojí v súčasnej dobe z dôvodu novo pripravovaného zákona o rybárstve na rázcestí. Pre mnohých z vás to nie je nová inf...

Správa o uskutočnených rokovaniach zástupcov SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, v rámci priebežného informovania k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, si vám dovoľujeme zaslať na vedomie informáciu o rokovaniach zástupcov SRZ, ktoré sa uskutočnil...

Informácia o pripomienkach k návrhu zákona o rybárstve a zasadnutí petičného výboru

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci možnosti pripomienkovať návrh zákona o rybárstve v súlade s prijatým uznesením Rady SRZ č. 104/2017 a 105/2017 boli na Sekretariát Rady SRZ zaslané pripomienky od 19 základných organizácií SRZ. V...

Rozhovor so zástupcami SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, v tomto krátkom videozázname vám prinášame všetky doteraz aktuálne informácie ohľadom problematiky vo veci návrhu zákona o rybárstve. Rozhovor je vedený so štatutárnymi zástupcami Slovenského rybárskeho zväzu Ing. Javorom a RSDr. Borošom...