Kategória: Návrh zákona o rybárstve

Informácie o príprave nového zákona o rybárstve

Aktuality, Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu!   O príprave nového zákona o rybárstve vás  priebežne informujeme na našej webovej stránke v sekcii Činnosť Sekretariátu Rady SRZ v rámci jednotlivých...

Návrh novely zákona a vykonávacej vyhlášky

Aktuality, Návrh zákona o rybárstve,
Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 14. februára 2015 prijala uznesenie č. 15/2015, ktorým schválila zloženie dočasnej Legislatívnej komisie Rady SRZ takto: stáli členovia: Orovčík Ivan, PaedDr. Čerešňák Vladimír, Ing. Mihalda Marián, Farský Eugen, Kopčo Štefan, Estergájoš Ivan, Pavelka Roman, JU...