Kategória: Právo a legislatíva

Nájomné zmluvy SRZ

Zmluvy SRZ,
V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn nájomných zmlúv, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz. Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať "začiernenie" údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie. Pre podrobnejšie informá...

Zmluvy o poskytnutí dotácie SRZ

Zmluvy SRZ,
V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn zmlúv o poskytnutí dotácie, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz. Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé zmluvy o poskytnutí dotácie: Zmluvy uzatvorené v roku 2020:

Záväzné právne predpisy

Legislatíva,
V tejto sekcii si môžete stiahnuť právne predpisy upravujúce výkon rybárskeho práva a právne predpisy upravujúce činnosť a fungovanie Slovenského rybárskeho zväzu a jeho organizačných zložiek. V rámci jednotlivých príloh nájdete výklad niektorých ustanovení, ktoré sa týkajú výkonu rybárskeho prá...

Nová vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve – účinnosť od 1. januára 2019

Aktuality, Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 18. júla 2018 bol uverejnený v Zbierke zákonov SR nový Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 1. janu...

Upozornenie na novelizáciu zákona

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s novým právnym predpisom upravujúcim problematiku rybárstva uverejneným v Zbierke zákonov SR ...

Súdne spory v SRZ – Prebiehajúce

Súdne spory SRZ,
V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn prebiehajúcich súdnych sporov, v ktorých je účastníkom Slovenský rybársky zväz, aj so stručným popisom a aktuálnym priebehom jednotlivých súdnych konaní. Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé žaloby: Priebehajúce súd...

Vyhodnotenie petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení podporovatelia petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku, vážení rybári, nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   koncom decembra minulého roka spustil Slovenský rybársky zväz Petíciu za záchr...

Zákon o rybárstve schválený v prospech rybárov – ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení podporovatelia petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku, vážení rybári, nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   po vyše 15 rokoch sa bude rybárstvo na Slovensku riadiť novou modernou legisla...

Návrh zákona o rybárstve v prvom čítaní

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 24. apríla 2018 predseda NR SR prijal rozhodnutie, ktorým navrhol prideliť návrh zákona o rybárstve na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Sloven...

Zaradenie návrhu zákona o rybárstve do rokovania vlády SR

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári i nerybári, členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že v piatok dňa 20. apríla 2018 bol do rokovania Vlády SR predložený podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia návrh Zákona o rybárstve, ktorý bol ako materiál programu rok...