Kategória: Právo a legislatíva

Schválenie dotácie – environmentálne vzdelávanie členov výborov, odborných komisií a rybárskej stráže ZO SRZ

Aktuality, Environmentálny fond,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, Slovenský rybársky zväz podal na Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 v rámci projektu E1 Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia. Názov projek...

Priebežná informácia k návrhu zákona o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári i nerybári, vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 31. januára 2018 o 14.00 hod. sa konalo druhé rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve na úrovni štátneho tajomníka MŽP ...

Stanovisko z Úradu vlády SR a Kancelárie prezidenta SR k zákonu o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári i nerybári, vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 16. januára 2018 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený list zo strany Úradu vlády SR, v ktorom sa uvádza postúpenie nášho otvoreného listu priamo na MŽP SR na ...

Kúpne zmluvy SRZ

Zmluvy SRZ,
V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn kúpnych zmlúv, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz. Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať "začiernenie" údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie. Pre podrobnejšie informáci...

Rozporové konanie k pripomienkam SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári i nerybári, členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 15. januára 2018 sa konalo na Ministerstve životného prostredia SR rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve k vzneseným zásadným pripomienkam SRZ v rámci medzirezortného pripomienkového k...

Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení občania, rybári, naši priatelia a priaznivci, všetci, ktorým nie sú ľahostajné veci verejné a ktorým záleží na budúcnosti a zachovaní rybárstva pre všetkých, dovoľte nám obrátiť sa na Vás s touto výzvou a prosbou o verejnú podporu. Rybárstvo a výkon rybárskeho práva, ak...

Snaha pracovníkov MŽP SR obísť zástupcov SRZ vo veci prerokovania pripomienok k návrhu zákona o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári i nerybári, členovia Slovenského rybárskeho zväzu, Slovenský rybársky zväz ku dňu 21. novembra 2017 zaslal na Ministerstvo životného prostredia SRZ prostredníctvom

Stanovisko MŽP SR k otvorenému listu pre predsedu vlády SR vo veci návrhu zákona o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári i nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,  dňa 11. októbra 2017 bol predsedovi vlády SR zasielaný otvorený list vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve, ktorý sa koncepčne vymyká hlavnej podstate rybá...

POĎAKOVANIE ZA PODPORU k pripomienkam SRZ!

Návrh zákona o rybárstve,
Veľká vďaka patrí všetkým Vám rybárom i nerybárom, členom a funkcionárom Slovenského rybárskeho zväzu za vyjadrenú podporu k pripomienkam SRZ k návrhu zákona o rybárstve. Pripomienky k zákonu o rybárstve boli všetky zverejnené na stránke SLOV-LEX a dňa 21.11.2017 zaslané a...

Úplne znenie pripomienok SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Návrh zákona o rybárstve,
Vážení rybári i nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu! V rámci podpory, ktorú vyjadrujete prostredníctvom hromadného zbierania podpisov, Vám prinášame kompletné znenie pripomienok Slovenského rybárskeho zväzu k návrhu zákona o rybárstve, ktoré tvoria pripomienky ZO SRZ, pripomienky ...