Kategória: Právo a legislatíva

Návrh novely zákona a vykonávacej vyhlášky

Aktuality, Návrh zákona o rybárstve,
Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 14. februára 2015 prijala uznesenie č. 15/2015, ktorým schválila zloženie dočasnej Legislatívnej komisie Rady SRZ takto: stáli členovia: Orovčík Ivan, PaedDr. Čerešňák Vladimír, Ing. Mihalda Marián, Farský Eugen, Kopčo Štefan, Estergájoš Ivan, Pavelka Roman, JU...

Využívanie technického vybavenia z Environmentálneho fondu

Environmentálny fond,
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina každoročne žiada o dotáciu z Environmentálneho fondu, ktorý je zriadený pri Ministerstve životného prostredia SR. V minulom roku sa nám podarilo takto zabezpečiť vybavenie pre vykonávanie ichtyologických prieskumov na rybárskych revíroch SRZ. Okrem osobnéh...

Súťažné podklady SRZ ryby 2015

Aktuality, Právo a legislatíva,
Nákup násadových rýb 2015 Súťažné podklady SRZ ryby 2015

Aktivity projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Projekty EU, Ústredné orgány SRZ,
Aktivity projektu Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze Aktivity projektu „ Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze “ sa zameriavajú predovšetkým na vzdelávacie aktivity a tvorbu stratégie rozvoja ľudských zdrojov: Aktivita č. 1 : Stratégia rozvoja ľud...

Cieľové skupiny projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Projekty EU, Ústredné orgány SRZ,
Cieľové skupiny projektu Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze Cieľovou skupinou projektu „ Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze “ sú zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina pracujúci na pracovnú zmluvu. Vzhľadom k tomu, že naše občianske z...

Ciele projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Projekty EU, Ústredné orgány SRZ,
Cieľom nášho projektu je zvýšiť adaptabilitu zamestnancov Slovenského rybárskeho zväzu zlepšením podmienok a zvýšením investícií do rozvoja vzdelávania. Špecifickými cieľmi projektu sú: Tvorba systému strategického rozvoja ľudských zdrojov v občianskom združení Slovenský rybá...

Projekt EU: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Projekty EU, Ústredné orgány SRZ,
 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Popis projektu Rozvoj ľudských zdrojov v Slovensko...