Kategória: Projekty EU

Aktivity projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Projekty EU, Ústredné orgány SRZ,
Aktivity projektu Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze Aktivity projektu „ Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze “ sa zameriavajú predovšetkým na vzdelávacie aktivity a tvorbu stratégie rozvoja ľudských zdrojov: Aktivita č. 1 : Stratégia rozvoja ľud...

Cieľové skupiny projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Projekty EU, Ústredné orgány SRZ,
Cieľové skupiny projektu Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze Cieľovou skupinou projektu „ Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze “ sú zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina pracujúci na pracovnú zmluvu. Vzhľadom k tomu, že naše občianske z...

Ciele projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Projekty EU, Ústredné orgány SRZ,
Cieľom nášho projektu je zvýšiť adaptabilitu zamestnancov Slovenského rybárskeho zväzu zlepšením podmienok a zvýšením investícií do rozvoja vzdelávania. Špecifickými cieľmi projektu sú: Tvorba systému strategického rozvoja ľudských zdrojov v občianskom združení Slovenský rybá...

Projekt EU: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Projekty EU, Ústredné orgány SRZ,
 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Popis projektu Rozvoj ľudských zdrojov v Slovensko...