Projekty EU - články

Aktivity projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Aktivity projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Aktivity projektu Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze Aktivity projektu „ Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze “ sa zameriavajú predovšetkým na vzdelávacie aktivity a tvorbu stratégie rozvoja ľudských zdrojov: Aktivita č. 1 : Stratégia rozvoja ľudských zdrojov Popis a zameranie aktivity: výber vhodného modelu rozvoja ľudských zdrojov, prínos aktivít RĽZ na celkovú

Cieľové skupiny projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Cieľové skupiny projektu Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze Cieľovou skupinou projektu „ Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze “ sú zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina pracujúci na pracovnú zmluvu. Vzhľadom k tomu, že naše občianske združenie má zamestnancov po celom Slovensku, uvádzame tento podrobný prehľad: Cieľová skupina Miesto výkonu práce Počet

Ciele projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Cieľom nášho projektu je zvýšiť adaptabilitu zamestnancov Slovenského rybárskeho zväzu zlepšením podmienok a zvýšením investícií do rozvoja vzdelávania. Špecifickými cieľmi projektu sú: Tvorba systému strategického rozvoja ľudských zdrojov v občianskom združení Slovenský rybársky zväz Rozvoj vzdelávania zamestnancov v oblasti odborných vedomostí v rybárstve, mäkkých zručností, počítačových a jazykových zručností a v oblasti pracovných postupov.

Projekt EU: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Popis projektu Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze Miesto realizácie projektu: Žilinský, Trenčiansky, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj Trvanie projektu: marec 2009 – september 2010 Výška NFP: 167 235,54 EUR Projektový tím: Projektová manažérka: Mgr.

Top