Kategória: Zmluvy SRZ

Ostatné zmluvy SRZ

Zmluvy SRZ,
V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn ostatných zmlúv, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz. Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať "začiernenie" údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie. Pre podrobnejšie informá...

Nepomenované zmluvy SRZ

Zmluvy SRZ,
V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn nepomenovaných zmlúv, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz. Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať "začiernenie" údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie. Pre podrobnejšie in...

Dohody o zabezpečení kontroly a ochrany revírov SRZ

Zmluvy SRZ,
V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn dohôd o zabezpečení kontroly a ochrany revírov, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz.

Zmluvy o dielo SRZ

Zmluvy SRZ,
V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn zmlúv o dielo, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz. Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať "začiernenie" údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie. Pre podrobnejšie informáci...

Nájomné zmluvy SRZ

Zmluvy SRZ,
V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn nájomných zmlúv, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz. Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať "začiernenie" údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie. Pre podrobnejšie informá...

Zmluvy o poskytnutí dotácie SRZ

Zmluvy SRZ,
V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn zmlúv o poskytnutí dotácie, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz. Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé zmluvy o poskytnutí dotácie: Zmluvy uzatvorené v roku 2020:

Kúpne zmluvy SRZ

Zmluvy SRZ,
V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn kúpnych zmlúv, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz. Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať "začiernenie" údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie. Pre podrobnejšie informáci...