Kategória: Pre rybárov

Upozornenie pre rybárov vo veci OR Dolnostredské

Aktuality, Dôležité informácie,
Vážená rybárska verejnosť, do pozornosti sa nám dostala informácia o konaní Obce Dolná Streda na revíri č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské. Podľa informácií dostupných na webstránke obce dochádza zo strany Obce Dolná Streda k predaju povolení na rybolov na daný revír. Upozorňujeme, že Obec Dolná S...

Obmedzenie rybárského práva na VN Slňava, 26. 8. – 28. 8. 2022

Dôležité informácie, VN Sĺňava,
Vážení športoví rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri č.2-5270-1-1 VN Sĺňava, ktorý organizuje Slovenský zväz športového rybolovu v spolupráci so SRZ – Rada Žilina. Termín súťaže: 26.8.-28.8. 2022

Preteky na VN Veľké Kozmálovce – obmedzenie výkonu rybárskeho práva

Aktuality, Dôležité informácie,
Vážení športoví rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri VN Veľké Kozmálovce. Termín súťaže: 27.8. - 28.8.2022 Trať pretekov: nad cestným mostom v meste Tlmače - až po železnicný most, na...

Zarybnenie rybárskych revírov násadou rýchlenej šťuky

Aktuality, Pre rybárov, Z činnosti odboru,
Odbor výroby násad Sekretariátu Rady SRZ v Žiline uskutočnil v mesiaci máj zarybňovanie rybárskych revírov Rady SRZ rýchlenou šťukou, ako aj revírov miestnych organizácií. Celkovo bolo vysadených 758 tisíc kusov šťuky rýchlenej vo veľkosti 2,5 – 4 cm. Na konci mesiaca máj bolo ukončené zarybnenie...

Zarybnenie rybárskych revírov násadou mieňa

Aktuality, Pre rybárov, Z činnosti odboru,
Na konci mesiaca máj prebehlo zarybnenie rybárskych revírov mieňom sladkovodným o veľkosti 5 cm. Rybka bola distribuovaná do rybárskych revírov po celom Slovensku. Celkovo bolo odborom výroby násad vysadených 70 tisíc ks mieňa sladkovodného.

Liptovská Mara – rekonštrukcia mosta – obchádzka

Aktuality, Dôležité informácie, VN Liptovská Mara,
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 23.5.2022 je uzatvorená časť cesty č. 584 v m.č. Liptovská Ondrašová z dôvodu rekonštrukcie cestného mosta ponad potok Jalovčianka. Je to cesta z Liptovského Mikuláša do Bešeňovej a ktorá lemuje pobrežie Liptovskej Mary po severozápadnom brehu. Obchádzka pri prí...

Aktualizovaný Vodný plán Slovenska plánuje spriechodniť vyše 200 migračných bariér na slovenských riekach

Aktuality, Pre rybárov,
Narušená migrácia rýb patrí medzi kľúčové problémy ochrany prírody v oblasti vodných tokov. Nový Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027 z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), ktorý schválila vláda Slovenskej republiky 11. mája, identifikuje na slovenských rie...

Konferencia – Vplyv rybožravých predátorov na populácie rýb v revíroch SRZ, 7.4. 2022 Žilina

Aktuality, Odborné prezentácie,
Dňa 7. apríla 2022 sa v Hoteli Slovakia v Žiline pod záštitou Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina uskutočnila konferencia zameraná na zhodnotenie aktuálnej problematiky rybožravých predátorov a ich vplyvu na ichtyofaunu Slovenska. Konferencie sa zúčastnili viacerí domáci, ale aj zahraniční...

Prehľad cien povolení na rok 2024

Povolenia na rybolov,
Formát MS Excel