Kategória: Revíry

2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce – Zníženie hladiny

Oznamy, Revíry, Rybárske revíry,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás upozorniť, že SVP, š.p. plánuje na rybárskom revíre č. 2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce znižovanie vodnej hladiny cca o 4 m z dôvodu technicko – b...

Vodné nádrže Dubinné, Gaboltov a Kľušov premerané prístrojom HACH

Aktuality, Revíry, Rybárske revíry,
Na vodných nádržiach Dubinné, Gaboltov a Kľušov (Hervartov)  v rybárskom obhospodarovaní MO SRZ Bardejov boli na základe žiadosti organizácie premerané prístrojom HACH  fyzikálne parametre vody so zameraním najmä na reakciu vody (pH). Popritom sa zmerala aj teplota vo...

2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce – odklad plánovaného obmedzenia výkonu rybárskeho práva

Oznamy, Revíry, Rybárske revíry,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás upozorniť, že SVP, š.p. plánuje na rybárskom revíre č. 2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce znižovanie vodnej hladiny cca o 4 m z dôvodu technicko – b...

3-0950-1-1 VN Hodrušské jazero – Zákaz lovu rýb

Oznamy, Revíry, Rybárske revíry,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Žarnovica Vám oznamuje, že podľa § 20 ods. 2 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov platí na rybárskom revíre č. 3-0950-1-1 VN Hodrušské jaze...

Zákaz lovu rýb na Výpustnom kanáli z VN Zemplínska Šírava naďalej pretrváva

Aktuality, Revíry, Rybárske revíry, VN Zemplínska šírava,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Michalovce listom zo dňa 02. júla 2018 požiadala Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Laborca o prehodnotenie lovu rýb ...

Informácia o obmedzení lovu na rieke Dunaj dňa 1.7.2018

Oznamy, Revíry, Rybárske revíry,
Vážení rybári a členovia SRZ, dňa 1.07.2018 (nedeľa) sa uskutočnia športové plavecké preteky na rybárskom revíri Dunaj č. 3 v úseku VD Čunovo pod ihlanovitým sklzom. V danom úseku bude pretekárska trať vytýčená bójami. Z uvedeného dô...

OR Dolnostredské – naďalej revírom SRZ vďaka odkladnému účinku schváleného súdom

Právny referát - aktuálne, Revíry, Rybárske revíry,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vo vzťahu k OR Dolnostredské Vám s radosťou oznamujeme, že Krajský súd v Bratislave schválil odkladný účinok našej správnej žaloby, o ktorej sme vás informovali v článku

Zaznamenaný zvýšený obsah ortuti v svalovine boleňa a zubáča na VN Liptovská Mara

Oznamy, Revíry, Rybárske revíry,
Oznamujeme všetkým rybárom (držiteľom platných povolení na lov rýb na rok 2018), že z dôvodu zaznamenaného zvýšeného obsahu ortuti v svalovine boleňa dravého a zubáča veľkoústeho Regionálna veterinárna a potravinová  správa v Liptovskom Mikuláši vydaným opatrením č. č. 1649/2017 zo dňa 14.12.2017...

VN Kráľová – zákaz lovu

Aktuality, Oznamy, Revíry, Rybárske revíry, VN Kráľová,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás operatívne informovať o aktuálnej situácii ohľadom zníženia vodnej hladiny na VN Kráľová. Počas znižovania vodnej hladiny bola zvýšená pozornosť zameraná na stav ichtyofauny vo vodnej nádrži VN Kráľová (rybársky revír č. ...

Podmienky výnimky na VN Orava

Oznamy, Revíry, Rybárske revíry, VN Orava,
Pre viaceré nezrovnalosti pri uplatňovaní výnimky udelenej Ministerstvom životného prostredia SR Slovenskému rybárskemu zväzu na stanovanie a bivakovanie na brehoch VN Orava, upozorňujeme a zároveň žiadame loviacich rybárov o dodržiavanie podmienok tejto udelenej výnimky. Dodržiavaním sa vyhneme ...