Kategória: Revíry

Brigáda na Zemplínskej šírave MsO SRZ Michalovce 2. časť

Aktuality, Pre rybárov, Revíry, Rybárske revíry,
Zemplínska šírava 24.4.2015 Dnes v sobotu 25.4.2015 sme ukončili prvú časť brigád na Zemplínskej šírave. Môžeme skonštatovať, že rybári urobili zase kus roboty pre skrášlenie tejto našej vodnej plochy. Dnes p...

Brigáda na Zemplínskej šírave MsO SRZ Michalovce 1. časť

Aktuality, Pre rybárov, Revíry, Rybárske revíry,
Zemplínska šírava 18.4.2015 Obhliadka počas týždňa a tesne pred sobotou, nám potvrdili , že to bude ťažký oriešok tohto roku s brigádou na Zemplínskej šírave. Napriek t...

VN Zemplínska Šírava – zníženie hladiny

Aktuality, Revíry, Rybárske revíry,
Zníženie hladiny na VN Zemplínska Šírava V súvislosti s rekonštrukciou bezpečnostného priepadu v Zalužiciach bude počas doby trvania rekonštrukcie znížená prevádzková hladina na vodnej nádrži Zemplínska Šírava na úroveň 111,00 m n.m. Stavba „Zemplínska Šírava – rekonštrukcia bezpečno...

Vypúšťanie vodnej stavby Veľká Richňavská

Revíry, Rybárske revíry,
Na základe rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Štiavnici sa 2. 9. z dôvodu rekonštrukcie začalo vypúšťanie vodnej stavby Veľká Richňavská, ktorá je súčasťou rybárskeho revíru 3-1390-1-1 Jazerá Richňavské. SRZ Rada oznamuje držiteľom kaprových zväzových povolení na rybolov a zv...