Kategória: Poriadky a predpisy

Disciplinárny poriadok SRZ platný od 1. januára 2020

Aktuality, Oznamy, Poriadky a predpisy, Pre rybárov,
Jednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva a športového rybolovu. Súčasťou tejto výchovy je aj výchova k dobrovoľnému a disciplinovanému plneniu zväzových úloh, členských povinností a dodržiavaniu právnych predpisov na úseku rybárstva. Disciplin...

Dodatky k zväzovým rybárskym poriadkom SRZ pre rok 2018

Aktuality, Poriadky a predpisy,
Informujeme držiteľov zväzových povolení na rybolov o nasledovných zmenách vo zväzových rybárskych poriadkoch, ktoré sú vyznačené červenou farbou oproti pôvodnému zneniu: Dodatok č. 1 ku kaprovému zväzovému rybárskemu poriadku pre rok 2018

Skorší lov kapra na rok 2018 a zvýšená lovná miera na roky 2018-2020

Aktuality, Poriadky a predpisy,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, na základe prerokovania výnimky na skorší lov kapra na rok 2018 a zvýšenia najmenšej lovnej miery na roky 2018 - 2020 na Ministerstve životného prostredia SR zverejňujeme nasledovné zoznamy: [notification type="alert-warning" close="fal...

VN Domaša – vyhlásenie plážového kúpaliska "Valkov"

Oznamy, Poriadky a predpisy, Revíry, Rybárske revíry, VD Domaša,
Rozhodnutím MŽP SR č. 4694/2017-4.1 zo dňa 4. mája 2017 na základe súhlasného stanoviska SRZ Rada Žilina bude každoročne v letnej dovolenkovej sezóne dočasne obmedzený výkon rybárskeho práva na vodnej nádrži Domaša v k.ú. Valkov z dôvodu verejného záujmu – prevádzkovania časti pláže č.1 vymedzene...

Doplnky rybárskeho poriadku ku zvláštnym povoleniam na rybolov

Aktuality, Poriadky a predpisy,
Informujeme držiteľov zvláštnych povolení na rybolov, že na toto povolenie môžu loviť ryby a privlastňovať si úlovky aj v rybárskom revíri č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské (MsO SRZ Sereď)  s nasledujúcim popisom: Vodná plocha odstaveného ramena (17...

Lov rýb na Slovensku – pravidlá rybolovu

Poriadky a predpisy,
Na území Slovenskej republiky sa výkon rybárskeho práva, a teda aj lov rýb riadi najmä zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhláškou č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). K...

Lovné miery rýb 2015-2017

Poriadky a predpisy,
Lovná miera jednotlivých rýb na roky 2015-2017  Zoznam rybárskych revírov SRZ so zvýšenou najmenšou lovn...