Kategória: Poriadky a predpisy

Výnimka na skorší lov kapra v rokoch 2015 – 2017

Poriadky a predpisy,
 Výnimka na skorší lov kapra v rokoch 2015 - 2017  

The fishing rules (carp waters) in Slovakia

Poriadky a predpisy,
Fishing rules for the holders of fishing licence for carp waters of the Slovak Angling Association – the Board (2015 – EN) Slovak Angling Association – The Board A.Kmeťa 20, 010 55 Žilina THE FISHING RULES For holders of fishing licenses for carp...

Upozornenie pre držiteľov zväzových kaprových povolení

Poriadky a predpisy,
(29.09.2015) Informujeme členov SRZ, že Uznesením č. 96/2015 Rada schválila zaradenie rybárskych revírov č. 2-5342-1-1 VN Tekov, č. 2-4870-1-1 VN Kalná nad Hronom a č. 2-5420-1-1 VN Turá od 01. októbra 2015, do zväzového kaprové...

Zásady bezpečného správania cudzích osôb pri výkone rybárskeho práva v areáli výrobného strediska Liptovská Mara

Poriadky a predpisy, VN Liptovská Mara,
Priľahlé pobrežné pozemky v okolí Liptovskej Mary využívajú okrem nás športových rybárov aj iné organizácie. Jednou z nich je organizácia EUROVIA - Kameňolomy s.r.o. Košice, ktorej predmetom činnosti je ťažba štrkopieskov a ktorá v Palúdzke pôsobí už dlhší čas. A keďže v minulosti viackrát došlo ...