Zarybnenie - články

Zarybňovanie označeným Lipňom tymiánovým na Orave

Vážení rybári a členovia SRZ, V zmysle záverov z konferencie Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového (Thymallus thymallus), konanej dňa 31. Októbra 2018 v Žiline a tiež pracovnej skupiny zameranej na podporu populácií Lipňa tymiánového boli dňa 28.05.2019  do významných prítokov rieky Orava vysadené označené ryby. Ryby boli do prítokov vysadené z dôvodu vysokých prietokov v

Dlžiansky Cickov potok – zarybnenie plôdikom Pp

Vážení rybári a členovia SRZ, po dlhotrvajúcich zvýšených prietokoch v rieke Orava a prítokoch sme v utorok konečne zarybňovali. V zmysle navrhnutého plánu na rok 2019 sme zarybnili Dlžiansky Cickov potok. /Pravostranný prítok Oravy nad Masarykovým mostom, k.ú. obce Dlhá nad Oravou/. Do potoka sme nasadili 2.000 ks plôdika Pp dĺžky 5 cm prevzatého zo

4-4030-1-4 Zemplínska šírava – zarybnenie šťukou

Vážení rybári a členovia SRZ, v piatok 12.10.2018 bol rybársky revír č. 4-4030-1-4 VN Zemplínska šírava zarybnená šťukou. Krásne kusy šťuky boli dodané Radou SRZ v množstve 800 kg. Vypustené boli v rovnakom množstve na stredisku Kamenec a Paľkov. Zarybnenia sa zúčastnili p. Tegi M., p. Šaffa V. a z rybárov p. Bučko M., p. Čičák L.

Top