Kategória: Kontrolná komisia Rady SRZ

Kontrolná komisia – Členovia

Členovia, Kontrolná komisia Rady SRZ,
V dňoch 24 -25.11.2018 sa v hoteli Holiday Inn v Žiline konal XII. Snem Slovenského rybárskeho zväzu, na ktorom prebehli voľby členov Rady SRZ, Kontrolnej komisie SRZ, prezidenta SRZ a tajomníka SRZ na roky 2019-2022.  

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2018

Aktuality, Kontrolná komisia Rady SRZ,
V roku 2018 sa kontrolná komisia SRZ zišla na piatich riadnych zasadaniach.   Dňa 23.03.2018 na svojom riadnom zasadaní KK SRZ prerokovala nasledovný program : Plnenie zadaných úloh plynúcich z kontroly. Stanovisko k plneniu rozpočtu 2017. Stanovisk...

Plán práce Kontrolnej komisie SRZ

Aktuality, Kontrolná komisia Rady SRZ,
V tejto sekcii si môžete prezrieť plán práce Kontrolnej Komisie Slovenského rybárskeho zväzu, ktorá bola zvolená na riadnom XII. Sneme SRZ dňa 25.11.2018 v hoteli Holiday Inn v Žiline na funkčné obdobie 2019 – 2022.

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2017

Aktuality, Kontrolná komisia Rady SRZ,
V roku 2017 sa uskutočnili tri riadne zasadnutia Kontrolnej komisie SRZ. Dňa 24.03.2017 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program: Plnenie zadaných úloh plynúcich z kontroly Stanovisko k plneniu rozpočtu 2016 Stanovisko k plánu rozpo...

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2016

Aktuality, Kontrolná komisia Rady SRZ,
V roku 2016 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia Kontrolnej komisie SRZ. Dňa 11.02.2016 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program: Kontrola MsO SRZ Piešťany, podnet p. Lipka Plán práce KK SRZ na rok 2016 Stanovisko k naplneniu rozp...

Kontrola hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami v MO SRZ Trebišov

Aktuality, Kontrolná komisia Rady SRZ,
Dňa 16. augusta a 25. augusta 2016 bol podaný podnet na prešetrenie hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami v Slovenskom rybárskom zväze – Miestna organizácia Trebišov, nakoľko bolo podozrenie zo sprenevery vo výške cca 15 000 Eur za predaj povolení. Dňa 18.09.2016 bola v organizáci...

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2015

Kontrolná komisia Rady SRZ,
V roku 2015 sa uskutočnili štyri riadne a jedno mimoriadne zasadnutie Kontrolnej komisie SRZ. Dňa 13.02. 2015 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program: Vyhodnotenie inventarizácie majetku SRZ za rok 2014 Vyhodnotenie zarybnenia 2014 a návrh plá...

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2014

Kontrolná komisia Rady SRZ,
V roku 2014 sa uskutočnili dve zasadnutia Kontrolnej komisie SRZ. Na prvom zasadnutí na sneme v Starom Smokovci dňa 29.11.2014 bol zvolený predseda KK SRZ Ing. Pavol Trokan a podpredseda KK SRZ František Jaššo. Z dôvodu, že predsedom Kontrolnej komisie sa stal zástupca Trnavského kraja, postúp...