Kategória: Členovia

Kontrolná komisia – Členovia

Členovia, Kontrolná komisia Rady SRZ,
V dňoch 15.-16.10.2022 sa na Táloch, v Hoteli Partizán, konal XIV. Snem Slovenského rybárskeho zväzu. Členmi Kontrolnej komisie SRZ na nasledujúce volebné obdobie sa stali: