Kategória: Kormorán výnimka

Počet odlovených kormoránov v januári 2016 bol 206 ks

Aktuality, Kormorán výnimka, Rybožravé predátory,
Po zosumarizovaní hlásení o odlove kormorána veľkého za mesiac január od ZO SRZ poskytujeme nasledovnú informáciu: V mesiaci január 2016 bolo na rybárskych revíroch SRZ odlovených 206 ks kormorána veľkého. Pre rok 2016 je možné na základe udelenej výnimky z Ministerstva životného prost...