Kategória: Ústredné orgány SRZ

Kontrolná komisia – Členovia

Členovia, Kontrolná komisia Rady SRZ,
V dňoch 15.-16.10.2022 sa na Táloch, v Hoteli Partizán, konal XIV. Snem Slovenského rybárskeho zväzu. Členmi Kontrolnej komisie SRZ na nasledujúce volebné obdobie sa stali:

VÝROČNÉ ZASADNUTIE KOMISIE ROZHODCOV a ŠKOLENIE ROZHODCOV – zmena termínu konania

Aktuality, Ústredné orgány SRZ,
Vážení členovia rozhodcovskej komisie SRZ a rozhodcovia SRZ, Dovoľujeme si Vás informovať, že z kapacitných dôvodov je výročné zasadnutie komisie rozhodcov a školenie rozhodcov, ktoré bolo naplánované na 8.2. 2020 (sobota) preložené o týždeň neskôr a bude sa konať dňa 15.2.2020 o 10.00...

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2018

Aktuality, Kontrolná komisia Rady SRZ,
V roku 2018 sa kontrolná komisia SRZ zišla na piatich riadnych zasadaniach.   Dňa 23.03.2018 na svojom riadnom zasadaní KK SRZ prerokovala nasledovný program : Plnenie zadaných úloh plynúcich z kontroly. Stanovisko k plneniu rozpočtu 2017. Stanovisk...