Kategória: Ústredné orgány SRZ

Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2016

Plán práce SRZ,
Programy zasadnutí   PROGRAM PREDKLADA...

Počet odlovených kormoránov v januári 2016 bol 206 ks

Aktuality, Kormorán výnimka, Rybožravé predátory,
Po zosumarizovaní hlásení o odlove kormorána veľkého za mesiac január od ZO SRZ poskytujeme nasledovnú informáciu: V mesiaci január 2016 bolo na rybárskych revíroch SRZ odlovených 206 ks kormorána veľkého. Pre rok 2016 je možné na základe udelenej výnimky z Ministerstva životného prost...

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2015

Kontrolná komisia Rady SRZ,
V roku 2015 sa uskutočnili štyri riadne a jedno mimoriadne zasadnutie Kontrolnej komisie SRZ. Dňa 13.02. 2015 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program: Vyhodnotenie inventarizácie majetku SRZ za rok 2014 Vyhodnotenie zarybnenia 2014 a návrh plá...

Aktivity projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Projekty EU, Ústredné orgány SRZ,
Aktivity projektu Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze Aktivity projektu „ Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze “ sa zameriavajú predovšetkým na vzdelávacie aktivity a tvorbu stratégie rozvoja ľudských zdrojov: Aktivita č. 1 : Stratégia rozvoja ľud...

Cieľové skupiny projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Projekty EU, Ústredné orgány SRZ,
Cieľové skupiny projektu Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze Cieľovou skupinou projektu „ Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze “ sú zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina pracujúci na pracovnú zmluvu. Vzhľadom k tomu, že naše občianske z...

Ciele projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Projekty EU, Ústredné orgány SRZ,
Cieľom nášho projektu je zvýšiť adaptabilitu zamestnancov Slovenského rybárskeho zväzu zlepšením podmienok a zvýšením investícií do rozvoja vzdelávania. Špecifickými cieľmi projektu sú: Tvorba systému strategického rozvoja ľudských zdrojov v občianskom združení Slovenský rybá...

Projekt EU: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Projekty EU, Ústredné orgány SRZ,
 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Popis projektu Rozvoj ľudských zdrojov v Slovensko...

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2014

Kontrolná komisia Rady SRZ,
V roku 2014 sa uskutočnili dve zasadnutia Kontrolnej komisie SRZ. Na prvom zasadnutí na sneme v Starom Smokovci dňa 29.11.2014 bol zvolený predseda KK SRZ Ing. Pavol Trokan a podpredseda KK SRZ František Jaššo. Z dôvodu, že predsedom Kontrolnej komisie sa stal zástupca Trnavského kraja, postúp...

Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2015

Plán práce SRZ,
Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 2. polrok 2015 (V Žiline dňa 04.06.2015, Ing. Ľuboš Javor v. r., tajomník) Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2015 (V Žiline dňa 05.12.2014, Ing. Ľuboš Javor v. r., tajomník)